Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Būvvalde

Kontakti

Adrese: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

Būvvaldes vadītājs Uģis Kaugurs 63237857,
29466266
ugis.kaugurs@dundaga.lv
Būvinspektors      

Pieņemšana

Dundagas novada Būvvaldes vadītājs un būvinspektors pieņem apmeklētājus Dundagā, Pils ielā 14, pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Būvniecības pieteikumu iesniegšana

Mainoties laikam un saziņas līdzekļu attīstībai, piedāvājam reizēs, kad esat nodomājuši uzsākt kādu būvniecības darbu, iespēju būvniecības pieteikuma dokumentus novada Būvvaldē iesniegt arī pa e-pastu.

Iesniedzot būvniecības pieteikumu, tam jāpievieno:

  • īpašumu vai apbūves tiesības apliecinoša dokumenta (zemesgrāmatas vai zemes nomas līguma, kas noslēgts vismaz uz 10 gadiem ar apbūves tiesībām) kopija;
  • zemes robežu plāna kopija, kurā brīvi iezīmēta plānotās būves vieta, norādot tās aptuvenos iecerētos izmērus.

Būvniecības pieteikuma veidlapā norādāmas tur prasītās ziņas par būves nosaukumu, novietnes zemesgabala adresi un pašu pieteicēju. Visos gadījumos norādāms zemesgabala īpašnieks tieši tā, kā tas minēts zemesgrāmatā. Gadījumos, ja apbūvi vēlas veikt cita persona uz nomas līgumu vai citu vienošanos pamata, jāaizpilda arī pārējās sadaļas.

Noteikti neaizmirstiet norādīt savu telefona numuru un, ja iespējams, e-pasta adresi, lai neskaidrību gadījumā varētu ar jums sazināties, kā arī paziņot par iesnieguma izskatīšanas rezultātu.

Aizpildītu un parakstītu būvniecības pieteikumu ar pievienotiem dokumentiem iespējams iesniegt:

  • būvvaldē pieņemšanas laikos;
  • novada domē sekretārei;
  • iesūtīt pa pastu;
  • ieskenēt un iesūtīt e-pastā kā pielikumus (jpg vai pdf formātā).

Noteikumi

Veidlapas

Ēku paskaidrojuma raksts

2015. gads

Būvreģistrs