Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Sociālais dienests

Kontakti

Adrese: Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

Darba laiks:

P.: 8.00–12.00, 13.00–18.00

O., T., C.: 8.00–12.00, 13.00–17.00

P.: 8.00–15.00Darbinieki un pieņemšanas laiki

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Apmeklētāju pieņemšanas vieta, laiks, tālruņi, epasts

Astra Langzama

Sociālā dienesta vadītāja

astra.langzama@dundaga.lv

63200803

Ineta Mauriņa

 

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām

Talsu iela 7, Dundaga

Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00

Trešdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–16.00

Piektdien plkst. 9.00–12.00

 

«Brigas», Kolka
Katra mēneša pirmajā otrdienā plkst. 14.00-15.30


63200803, 26618686,

soc@dundaga.lv,

ineta.maurina@dundaga.lv

Inese Bernāne

Sociālās palīdzības organizatore

Talsu iela 7, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00
Trešdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–16.00
Piektdien plkst. 9.00–12.00

63200803, 26621315, inese.bernane@dundaga.lv

Diāna Teibe

Sociālā darbiniece darbā
ar ģimenēm ar bērniem

Talsu iela 7, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00

Trešdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–16.00

Piektdien plkst. 9.00–12.00

63200803, 26664310, diana.teibe@dundaga.lv

 

«Brigas», Kolka
Katra mēneša otrajā ceturtdienā no  plkst 8.00–14.00

26664310, diana.teibe@dundaga.lv

Elīza Damberga

Sociālā darbiniece

Talsu iela 7, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00
Piektdien plkst. 9.00–12.00
63200803, 26673376, eliza.damberga@dundaga.lv

«Brigas», Kolka
Trešdien plkst 9.00–12.00, 13.00–14.00


26673376 eliza.damberga@dundaga.lv

Iestāde šodien

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:  LV90009115209.

Dundagas novada pašvaldības sociālais dienests ir 2009. gadā Dundagas novada domes izveidota pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Dundagas novada pašvaldības iedzīvotājiem. Sociālā dienesta darbības mērķis ir profesionāli izvērtēt Dundagas pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju sociālās vajadzības, sniegt sociālo palīdzību un sniegt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu, veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā. Sociālais dienests sadarbojas ar citām institūcijām, lai veidotu kopīgu izpratni par problēmām, pilnīgāku un objektīvāku skatījumu, attīstītu komandas darbu un radītu priekšnoteikumus profesionālai un efektīvai palīdzībai klientiem. Svarīgākie sadarbības partneri ir bāriņtiesas speciālisti, ārstniecības personas, pedagogi, citu institūciju sociālā darba speciālisti, policijas pārstāvji. Sociālā dienesta speciālisti savu darbu veic saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem — likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Dundagas novada sociālajā dienestā strādā:

 • sociālā dienesta vadītājs;
 • sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām;
 • sociālais darbinieks ar ģimenēm un bērniem;
 • sociālais darbinieks;
 • sociālās palīdzības organizators;
 • aprūpētājs.

 

Sociālā dienesta darbinieki apmeklētājus pieņem Dundagā, kā arī Kolkā. Apmeklētājus Dundagā, Talsu ielā 7, pieņem pirmdienās plkst. 9–12 un 13–18, trešdienās plkst. 9–12 un 13–6, piektdienās plkst. 9–12. Kolkas pagasta pārvaldē apmeklētājus pieņem ceturtdienās plkst. 8–14. Ikviens Dundagas novada iedzīvotājs var iepriekš vienoties par tikšanās laiku vai saņemt informāciju, sazinoties pa tālruni 63200803. Informācija atrodama arī Dundagas novada pašvaldības interneta lapā www.dundaga.lv.

Lai saņemtu palīdzību ir jāiesniedz noteikts dokumentu kopums saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, sociālā darba speciālisti izvērtē situāciju un lemj par nepieciešamo sociālo pakalpojumu vai sociālo palīdzību. 

Dundagas novadā pašvaldība izmaksā šādus sociālās palīdzības pabalstus:

 • pabalstu garantētā minimālā iztikas līmeņa nodrošināšanai;
 • dzīvokļa pabalstu;
 • dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības;
 • pabalstu veselības aprūpei;
 • pabalstu bērna izglītībai;
 • pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai;
 • pabalstu apbedīšanai;
 • pabalsts ārkārtas situācijā.

 

Dundagas novadā pašvaldība izmaksā šādus speciālos pabalstus:

 • pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā;
 • pabalstu personai pēc atgriešanās no ieslodzījuma;
 • pabalstu daudzbērnu ģimenei;
 • pabalstu atsevišķām sociālajām grupām;
 • pabalstu noteiktu vecumu sasniegušai personai;
 • pabalstu politiski represētajām personām vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;
 • pabalstu personas nāves gadījumā.

 

Dundagas novadā pašvaldība nodrošina vai organizē šādus sociālos pakalpojumus:

 • sociālā darba pakalpojums;
 • aprūpe mājās pakalpojums (plānots atsākt);
 • higiēnas pakalpojums;
 • sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem;
 • sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām;
 • diennakts uzturēšanās pakalpojumi krīzes situācijā;
 • asistenta pakalpojumi pašvaldībā.

 

Sociālā dienesta nolikumsAr 2018. gada 1. aprīli pārtikas un pamata palīdzību varēs saņemt ne tikai trūcīgās un krīzes situācijās nonākušas personas vai ģimenes, bet arī maznodrošinātas personas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188 €.

Pielikumā Valsts kancelejas sagatavotā infografika par atbalstu. Infografika