Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Sociālais dienests

Kontakti

Adrese: Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

Darba laiks:

P.: 8.00–12.00, 13.00–18.00

O., T., C.: 8.00–12.00, 13.00–17.00

P.: 8.00–15.00Darbinieki un pieņemšanas laiki

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Apmeklētāju pieņemšanas vieta, laiks, tālruņi, epasts

Dace Upleja

Sociālā dienesta vadītāja

Talsu iela 7, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00-18.00

«Brigas», Kolka
Katra mēneša pirmajā otrdienā plkst. 14.00-15.30

26431158, soc@dundaga.lv, dace.upleja@dundaga.lv

Ineta Mauriņa

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām

Talsu iela 7, Dundaga

Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00-18.00

Trešdien plkst. 9.00–12.00, 13.00-16.00

Piektdien plkst. 9.00–12.00


63200803, 26618686,

ineta.maurina@dundaga.lv

Inese Bernāne

Sociālās palīdzības organizatore

Talsu iela 7, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00-18.00
Trešdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–16.00
Piektdien plkst. 9.00–12.00

63200803, 26621315, inese.bernane@dundaga.lv

Diāna Teibe

Sociālā darbiniece darbā
ar ģimenēm ar bērniem

Talsu iela 7, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00-18.00

Trešdien plkst. 9.00–12.00, 13.00-16.00

Piektdien plkst. 9.00–12.00

63200803, 26664310, diana.teibe@dundaga.lv

 

«Brigas», Kolka
Katra mēneša otrajā ceturtdienā no  plkst 8.00–14.00

26664310, diana.teibe@dundaga.lv

Elīza Damberga

Sociālā darbiniece

Talsu iela 7, Dundaga
Pirmdien plkst. 9.00–12.00, 13.00–17.00
Trešdien plkst. 13.00–17.00
63200803, 26673376, eliza.damberga@dundaga.lv

«Brigas», Kolka
Ceturtdien plkst 8.00–14.00


26673376 eliza.damberga@dundaga.lv

Iestāde šodien

Nodokļu maksātāja reģ. nr.:  LV90009115209

Dundagas novada sociālais dienests nodibināts 2009.gada augustā  un ir Dundagas novada domes izveidota un domes pārraudzībā esoša pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību Dundagas novada trūcīgajiem iedzīvotājiem, krīžu situācijās nonākušām personām, kā arī palīdz personām, ģimenēm un personu grupām noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus. Sociālajā dienestā strādā vadītāja un trīs sociālā darba speciālisti, visiem ir augstākā izglītība sociālajā darbā. Sociālā dienesta darba telpas izvietotas Dundagas PII «Kurzemīte» ēkā.

Sociālais dienests darbojas uz Sociālā dienesta nolikuma pamata, darbā ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma, Ministru kabineta noteikumu un iekšējo normatīvo aktu noteiktās prasības un uzdevumus.

Ar 2012. gada 1. janvāri Sociālajam dienestam pievienota struktūrvienība pansija «Jaundundaga».

Sociālais dienests, pansija «Jaundundaga» ir reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Sociālajā dienestā 2013. gadā tika nodarbināti trīs sociālā darba speciālisti, sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem, sociālās palīdzības organizatore, sociālā darbiniece (0,4 slodze). Visiem darbiniekiem ir augstākā izglītība sociālajā darbā.

Sociālā dienesta darbības mērķis ir profesionāli izvērtēt Dundagas pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju sociālās vajadzības, sniegt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā. Sociālais dienests sadarbojas ar citām institūcijām, lai veidotu kopīgu izpratni par problēmām, pilnīgāku un objektīvāku skatījumu, attīstītu komandas darbu un radītu priekšnoteikumus profesionālai un efektīvai palīdzībai klientiem.

Struktūrvienības pansija «Jaundundaga» aprakstu un sniegtos pakalpojumus skatīt sadaļā pansija «Jaundundaga».