Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

2018. gada iepirkumi

Skvēra pie luterāņu baznīcas Dundagā labiekārtošana

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

03.05. 2017.
Identifikācijas numurs DNP 2017/8
Līguma priekšmets Skvēra pie luterāņu baznīcas Dundagā labiekārtošana saskaņā ar labiekārtošanas projektu, izdoto būvatļauju un būvdarbu apjomiem pielikumā
Prasības attiecībā uz līguma priekšmetu

Nolikums

Projekts

Darbu apjomi

Būvatļauja

VKPAI atļauja

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 16.05.2017. plkst. 11.00
Kontaktpersona Janita Valtere, tālrunis 26361772, e-pasts: janita.valtere@dundaga.lv
Pieņemtais lēmums

Atzīt par uzvarētāju iepirkuma «Skvēra pie luterāņu baznīcas Dundagā labiekārtošana» (iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2017/8) SIA «ERTEKS», reģistrācijas Nr. 41201007845 ar zemāko piedāvājuma kopējo summu bez PVN EUR 25 740,90. Projekta atbalsta gadījumā no ELFLA, tiks slēgts līgums ar SIA «ERTEKS», reģistrācijas Nr. 41201007845 par skvēra pie luterāņu baznīcas Dundagā labiekārtošanu.

Lēmuma datums 6.05.2017.
Pieņemtais lēmums  

Pārtraukt iepirkumu DNP 2017/8 „Skvēra pie luterāņu baznīcas Dundagā labiekārtošana”. Pamatojums - nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos.

Lēmuma datums 19.02.2018.