Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

2018. gada iepirkumi

Būvprojekta «Lībiešu saieta nams» izstrāde un autoruzraudzība

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

17.02.2017.
Identifikācijas numurs DNP 2017/1
Līguma priekšmets

«Lībiešu saieta nama» būvprojekta izstrāde, saskaņā ar akceptēto Būvprojektu minimālā sastāvā un izdoto būvatļauju nr. BIS-BV-4.1.-2017-762 (15-15/17-12) (sk. prasības) un būvprojekta īstenošanas autoruzraudzība. Iepirkuma priekšmets paredz divus iepirkuma līgumus.

Prasības attiecībā uz līguma priekšmetu

Nolikums

Būvatļauja

Būvprojekts minimālajā sastāvā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 28.02.2017. plkst. 10.00
Kontaktpersona Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens, telefons 29174294
Pieņemtais lēmums

Atzīst par uzvarētāju iepirkuma «Būvprojekta «Lībiešu saieta nams» izstrāde un autoruzraudzība» (Iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2017/1) SIA «REMM» (reģistrācijas Nr. 41203023350) ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu par kopējo summu bez PVN EUR 26 393,00.

Lēmuma datums

06.03.2017.

Noslēgtais līgums

Līgums projektēšanai

Līgums autoruzraudzībai