Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Saistošie noteikumi

Pašvaldības nolikums

Dundagas novada pašvaldības nolikums (konsolidēta versija, 2017. g. jūlijs)  

Sociālie pakalpojumi

Sociālā palīdzība

Saistošie noteikumi nr. 4 «Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem» (konsolidētā versija)

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā

Nodevas

Budžets

Budžets 2017. gadam

26.01.2018. pašvaldības saistošie noteikumi noteikumi nr. 1 Par 2017. gada budžeta izpildi

26.01.2017. pašvaldības saistošie noteikumi nr. 3 Par Dundagas novada pašvaldības budžetu 2017. gadam

Budžets 2016. gadam

26.01.2017. pašvaldības saistošie noteikumi nr. 2 Par Dundagas novada pašvladības 2016. gada budžeta izpildi

Budžets 2015. gadam

 

Saistošie noteikumi par agrāko gadu budžetu

Nekustamā īpašuma nodoklis, zemes noma un to atvieglojumi

Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegums

 

Kapsētu izveidošana un uzturēšana

Tirdzniecība

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Koku ciršana ārpus meža

Uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs

Braukšanas izdevumu segšana izglītojamiem

Simbolika

Līdzfinansējums

 

Sabiedriskā kārtība