Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Par parādu dzēšanu

2017. gada 3. ceturksnī

Saskaņā uz likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 5. punktu un šī panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības nodokļu maksātājam — šā likuma 26. panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Tā paša likuma 26. panta 6.1 daļa nosaka, ka nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 €.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu nodokļa maksātājiem Līgai Beķerei un Oskaram Dēringam.

2016. gada 4. ceturksnī

Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu nodokļu maksātājam AS «Projekts Hanzas 12».

2016. gada 3. ceturksnī

Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 3. punkts un šī panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības fiziskai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas.

Atbilstoši Civillikuma 705. pantā noteiktajam, uzaicinājumā (sludinājumā par mantojuma atklāšanos) norādītajā termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas dzēš, izdodot mantojuma apliecību vai taisot aktu par mantojuma lietas izbeigšanu.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas nodokļu maksātājiem Jānim Leimanam un Mudītei Celovai.


Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas nodokļu maksātājiem SIA «Kredīts un īpašumi» un AS «Lindeks».


Pēc likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 3. punkta un šī panta trešās daļas pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības fiziskai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas nodokļu maksātājai Birutai Šildknehtai.

2015. gada 4. ceturksnī

Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 3. punkts un trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas nodokļu maksātājiem Lienei Kantsonei,  Danai Markēvičai-Krūmiņai, Andrim Sudmalam, Austrai Jaunupei un Skaidrītei Helmanei.

 

2015. gada 2. ceturksnī

Maksātnespējas likuma 141. panta 1.1 daļa nosaka, ka pēc likuma 73. panta otrajā daļā minētā kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņa iestājas noilgums, līdz ar to kreditors zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku gan fiziskās personas maksātnespējas procesā, gan pēc tam, kad parādnieks ir atbrīvots no saistībām šā likuma 164. panta 1. daļā minētajā gadījumā.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas nodokļu maksātājiem Andai Bernātei, Gundaram Ķirsonam, Artim Galejam, Gundaram Kristovicam un Uldim Muhanovam.