Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumi


Par parādu dzēšanu

2017. gada 3. ceturksnī

Saskaņā uz likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 5. punktu un šī panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības nodokļu maksātājam — šā likuma 26. panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Tā paša likuma 26. panta 6.1 daļa nosaka, ka nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 €.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu nodokļa maksātājiem Līgai Beķerei un Oskaram Dēringam.

2016. gada 4. ceturksnī

Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu nodokļu maksātājam AS «Projekts Hanzas 12».

2016. gada 3. ceturksnī

Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 3. punkts un šī panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības fiziskai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas.

Atbilstoši Civillikuma 705. pantā noteiktajam, uzaicinājumā (sludinājumā par mantojuma atklāšanos) norādītajā termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas dzēš, izdodot mantojuma apliecību vai taisot aktu par mantojuma lietas izbeigšanu.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas nodokļu maksātājiem Jānim Leimanam un Mudītei Celovai.


Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas nodokļu maksātājiem SIA «Kredīts un īpašumi» un AS «Lindeks».


Pēc likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 3. punkta un šī panta trešās daļas pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības fiziskai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas nodokļu maksātājai Birutai Šildknehtai.

2015. gada 4. ceturksnī

Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 3. punkts un trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas nodokļu maksātājiem Lienei Kantsonei,  Danai Markēvičai-Krūmiņai, Andrim Sudmalam, Austrai Jaunupei un Skaidrītei Helmanei.

 

2015. gada 2. ceturksnī

Maksātnespējas likuma 141. panta 1.1 daļa nosaka, ka pēc likuma 73. panta otrajā daļā minētā kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņa iestājas noilgums, līdz ar to kreditors zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku gan fiziskās personas maksātnespējas procesā, gan pēc tam, kad parādnieks ir atbrīvots no saistībām šā likuma 164. panta 1. daļā minētajā gadījumā.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas nodokļu maksātājiem Andai Bernātei, Gundaram Ķirsonam, Artim Galejam, Gundaram Kristovicam un Uldim Muhanovam.

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina administratīvie akti

Saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 6. panta 1.6 daļu darām zināmu, ka Dundagas novada pašvaldība ir izdevusi šādus dokumentus:

Datums

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs

Dzimis

Numurs

Dokumenta veids

18.01.2018.

Raymond Kenneth Zarins

 

18-281

Maksāšanas paziņojums

18.01.2018.

Andis Āboliņš

24.03.1961.

18-363

Maksāšanas paziņojums

18.01.2018.

Hans Uno Mihaels Tomas Berglunds

 

18-428

Maksāšanas paziņojums

18.01.2018.

Ilga Brūvere

23.09.1923.

18-565

Maksāšanas paziņojums

22.01.2018.

Aldons Engelbergs

07.02.1925.

18-786

Maksāšanas paziņojums

22.01.2018.

Kārlis Feldmanis

28.08.1948.

18-830

Maksāšanas paziņojums

22.01.2018.

Otomārs Freimanis

24.06.1961.

18-866

Maksāšanas paziņojums

22.01.2018.

Vasilijs Frīdenbergs

04.03.1924.

18-892

Maksāšanas paziņojums

22.01.2018.

Raimonda Geruliene

 

18-914

Maksāšanas paziņojums

24.01.2018.

Līgsma Grosbarte

26.05.1936.

18-986

Maksāšanas paziņojums

24.01.2018.

Vilius Juodgudis

 

18-1145

Maksāšanas paziņojums

25.01.2018.

Fredijs Karlsons

 

18-1205

Maksāšanas paziņojums

25.01.2018.

Robins Karlsons

 

18-1207

Maksāšanas paziņojums

25.01.2018.

Yuri Korolev

 

18-1294

Maksāšanas paziņojums

25.01.2018.

Lebus Heiko

 

18-1468

Maksāšanas paziņojums

25.01.2018.

Arturs Martens

 

18-1600

Maksāšanas paziņojums

29.01.2018.

Emma Ostupe

17.03.1923.

18-1760

Maksāšanas paziņojums

29.01.2018.

Lilita Plisa

08.07.1956.

18-1875

Maksāšanas paziņojums

29.01.2018.

Vidar Svendsen

 

18-2232

Maksāšanas paziņojums

05.02.2018.

Margarita Volberga

 

18-2516

Maksāšanas paziņojums

05.02.2018.

Haralds Zariņš

 

18-2548

Maksāšanas paziņojums

12.02.2018.

Oļģerts Kravinskis

26.04.1931.

18-2641

Maksāšanas paziņojums

Dokumentu glabāšanas laiks ir 10 gadi.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ar dokumentiem var iepazīties Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā Pils ielā 14, Dundagā, tālrunis 63237856.