Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Kontakti

 

Administrācija

Domes priekšsēdētājs

Aldis Felts

aldis.felts@dundaga.lv
63237513

Izpilddirektore

Janita Vanda Valtere

janita.vanda.valtere@dundaga.lv
63237515, 25656165

Juriskonsults  

Jānis Langzams

janis.langzams@dundaga.lv
63237512

Kancelejas vadītāja

Sandra Kokoreviča

sandra.kokorevica@dundaga.lv
63237850

Sekretāre lietvede

Dace Kurpniece

dace.kurpniece@dundaga.lv
63237851, 29181093

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Inguna Pekmane

inguna.pekmane@dundaga.lv
63237511, 29377016

Galvenā grāmatvede

Ilze Pirvite 

ilze.pirvite@dundaga.lv
63237852

Finansiste

 Inga Ralle

inga.ralle@dundaga.lv

63237849

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Dace Kurpniece
Rita Langmane

dundaga@pakalpojumucentri.lv 

66954817

Lauku attīstības konsultante  

Ilze Šteine

ilze.steine@dundaga.lv
Dundagā ceturtdienās, 63237856

Saimnieciskais dienests

Vadītājs 

Andris Kojro 

andris.kojro@dundaga.lv
63237511, 26563742

Saimniecības pārzinis

Guntis Kārklevalks

guntis.karklevalks@dundaga.lv
63237511, 29419195

Attīstības un plānošanas nodaļa

Nodaļas vadītājs

Lauris Laicāns

lauris.laicans@dundaga.lv
63237857, 28693477

Projektu vadītāja

Ieva Damberga

ieva.damberga@dundaga.lv

63237857, 25741994

Zemes lietu speciāliste

Iveta Bekmane-Avota

iveta.bekmane-avota@dundaga.lv
63237857, 28693477

Nekustamā īpašuma nodokļa administratore

Sintija Gāliņa

sintija.galina@dundaga.lv
63237856, 25446570

Bāriņtiesa

Priekšsēdētāja

Daina Dēvita 

daina.devita@dundaga.lv
63237854, 20220495

Būvvalde

Vadītāja

Marina Gavrjutina

marina.gavrjutina@dundaga.lv

63237516, 26361772

Būvinspektore

Ingrīda Zandmane

ingrida.zandmane@dundaga.lv

 29344014

Dzimtsarakstu nodaļa

Vadītāja

Rita Langmane

rita.langmane@dundaga.lv
dzimt@dundaga.lv
63237855

Pašvaldības policija 

Vadītājs

Jānis Skujiņš

janis.skujins@dundaga.lv
20273535, 63237510

Policijas inspektors

Jānis Simsons

janis.simsons@dundaga.lv
26437575, 63237510

Sociālais dienests

   

Vadītāja

Astra Langzama

astra.langzama@dundaga.lv

63200803

Sociālie darbinieki

 

Kontakti

Kolkas pagasta pārvalde

Vadītājs 

Aldis Pinkens 

aldis.pinkens@dundaga.lv
63220548, 29174294

Grāmatvede

Eva Frišenfelde

eva.frisenfelde@dundaga.lv
63220551

Lauku attīstības konsultante  

Ilze Šteine 

ilze.steine@dundaga.lv
Kolkā 63220551

Kolkas tautas nams 

Inora Sproģe 

inora.b@inbox.lv
63220519, 26385604

Lībiešu saieta nama vadītāja

Ilze Iesalniece-Brukinga

ilze.iesalniece-brukinga@dundaga.lv

29402093

Saimnieciskā dienesta vadītājs 

Ilmārs Gleglu  

29458652

Kultūras pils

Vadītāja

 Baiba Dūda

baiba.duda@dundaga.lv
63237860

Kultūras darba organizatore

Smaida Šnikvalde 

smaida.snikvalde@dundaga.lv
63237859, 22021270

Speciāliste jaunatnes un tautas jaunrades lietās

Santa Sula

22074622
santa.sula@dundaga.lv

Brīvā laika pavadīšanas centra administratore

Ieva Kristiņa

ieva.kristina@dundaga.lv
26575913

Sporta organizatore

Ineta Aulika

ineta.aulika@dundaga.lv

29297797

Kubalu skolas-muzeja vadītājs

Mārcis Tālbergs

marcis.talbergs@dundaga.lv
26332238

Jauniešu mītnes dežuranti

Ruta Bērziņa

ruta.berzina@dundaga.lv
63237859

Tūrisma informācijas centrs 

Tūrisma organizatore

Alanda Pūliņa 

alanda.pulina@dundaga.lv
63232293, 29444395

Biliotēkas

Dundagas Centrālā bibliotēkas vadītāja

Ruta Emerberga 

biblioteka@dundaga.lv
63232268, 26484194

Vīdales bibliotēkas vadītāja

Santa Nagla

vidale@dundaga.lv
 63254309

Kaļķu bibliotēkas vadītāja

Velga Rozenberga

kalki@dundaga.lv
63200897

Kolkas bibliotēkas vadītāja

Olita Kalna

kolka_bibl@inbox.lv
63276476

Mazirbes bibliotēkas vadītāja

Sniedze Švāģere

mazirbe_bibl@inbox.lv
28656760

Izglītība

Dundagas vidusskolas direktore

Aiga Štrausa

aiga.strausa@dundaga.lv
63232192, 26634655

Kolkas pamatskolas direktore

Antra Laukšteine

kolkapsk@dundaga.lv

26317511

Bērnudārzs «Rūķītis», internāts «Rūķu nams»

 

26316324

Pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» (bērnudārzs Dundagā) vadītāja

Ilona Onzule

bernudarzs@dundaga.lv
63232265, 29245414

Dundagas
Mākslas un mūzikas skolas direktore

Dace Čodera
 

dace.codera@dundaga.lv

dmms@dundaga.lv

mobilais tālr.: 29543665,

māksla Dundagā 63237863,
mūzika Dundagā 63237864

mūzika Kolkā inora.b@inbox.lv, 63220519, 29402093

Kapitālsabiedrības

SIA «Ziemeļkurzeme»

Andrejs Bāliņš

ziemelkurzeme@dundaga.lv

63242430, 26452551

SIA «Kolkas ūdens»

Ivo Bordjugs

kolkasudens@inbox.lv

29155184, 29793759

SIA «Dundagas Veselības centrs»

Agita Vagenmeistere

vspc@dundaga.lv
63232303

SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca»

www.ziemelkurzemesslimnica.lv/lv/kontakti.html

Dundagas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību kontaktinformācija.

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Elektroniski parakstītus dokumentus var sūtīt uz Dundagas novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: dome@dundaga.lv