Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Komisijas

Lai nodrošinātu atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanu dome no pašvaldības deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem izveido komisijas.

Administratīvā  komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekļi: Ruta Bērziņa, Sabīne Jaunbirze, Inese Bernāne, Oskars Sproģis, Valdis Šleiners, Linda Reimartuse.

Nolikums


Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Lauris Laicāns

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Aldons Zumbergs

Komisijas locekļi:Ilze Šteine (sekretāre), Sintija Gāliņa, Guntis Kārklevalks

Tiesību akti uz kā pamata darbojas komisija: Likums Par zemes privatizāciju lauku apvidos; MK noteikumi Nr.748 «Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi»


Attīstības uzraudzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekļi:

Nolikums


Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija

Janita Valtere, Ringolds Zukulis-Emerbergs, Pasūtītājs, Projektētājs.


Ētikas komisija

Ētikas kodekss

Nolikums


Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekļi: Guntis Kārklevalks, Kaspars Neimanis, Ruta Emerberga, Gunārs Laicāns, Ineta Mauriņa, Dace Kurpniece 

Nolikums


Iepirkumu  komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekļi: Zinta Eizenberga, Janita Valtere, Andris Kojro, Guntis Kārklevalks.

Nolikums


Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisija

Komisijas locekļi: Ansis Roderts, Dinārs Neifelds, Antra Laukšteine, Aiga Štrausa, Linda Celma, Smaida Šnikvalde.

Nolikums


Kolkas pagasta konsultatīvā ciema valde

Valdes vadītājs: Aldis Tindenovskis

Valdes locekļi: Ingrīda Liepa, Oskars Sproģis, Velta Šteine, Baiba Šuvcāne, Dzintra Tauniņa, Dainis Zvirbulis.

Nolikums


Kubalu skolas - muzeja krājumu komisija

Komisijas locekļi: Ivars Abajs, Imants Brusbārdis, D. Leimane.

Nolikums


Medību koordinācijas komisija

Komisijas locekļi: Aldis Felts, Sintija Gāliņa, Guntis Millers, Imants Zambergs, Ēriks Bergs, Aigars Zadiņš.

Sēžu protokoli

14.07.2015. sēdes nr. 1 protokols

 


Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Rita Langmane.

Sekretāre: Dace Kurpniece.

Komisijas loceklis: Aigars Šturms.

Nolikums


Pedagoģiski medicīniskā  komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Skaidrīte Krastiņa.

Komisijas locekļi: Ieva Freimute, Inese Veinberga, Dzintra Rozentāle, Gunta Skujiņa.

Nolikums


Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas  komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Gunta Abaja.

Komisijas locekļi: Zinta Eizenberga, Guntis Kārklevalks, Dženeta Marinska, Sintija Gāliņa.

Nolikums


Sporta  komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekļi: Arvis Heniņš, Gundega Lapiņa, Atis Burnevics, Guntis Pirvits, Ilmārs Gleglu, Oskars Sproģis.

Nolikums


Starpinstitucionālā sadarbības komisija darbam ar ģimenēm

Komisijas priekšsēdētājs: Norika Segliņa.

Komisijas locekļi: Daina Dēvita, Jānis Simsons, Inese Ūdre, Diāna Teibe.

Nolikums


Vēlēšanu  komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Sandra Kokoreviča.

Sekretāre: Ieva Legzdiņa.

Komisijas locekļi: Ilze Pirvite, Andris Freimuts, Rita Langmane, Inga Šmēdiņa, Andrejs Blumbergs (loceklis).

Nolikums