Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Izsoles un noma

Nekustamo īpašumu izsole

Dundagas novada pašvaldība mutiskā izsolē 12.04.2017. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, ar augšupejošu soli pārdod trīs nekustamos īpašumus ar dzīvojamo māju apbūves tiesībām Dundagas ciemā:

Nosaukums

Kadastra numurs

Platība, ha

Izsoles sākumcena, €

Nodrošinājums,

Izsoles laiks, plkst.

Lejuplādēt dokumentāciju

Pils iela 11 C

88500200526

0,3891

3550,00

355,00

14.00

Pils iela 11 C dokumentācija

Pils iela 11 D

88500200527

0,2516

2510,00

251,00

14.30

Pils iela 11 D dokumentācija

Pils iela 11 E

88500200528

0,2832

2750,00

275,00

15.00

Pils iela 11 E dokumentācija

Samaksas grafika piemērs

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 12.04.2017. plkst. 12.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski parakstītu e-pastā dome@dundaga.lv.

 

Pārējās ziņas izsoles dokumentācijā vai pa tālruni 63237856.

Zemes noma

Dundagas novada pašvaldība iznomā nekustamos īpašumus vai to daļas.

Iesniegumu par pieteikšanos uz zemes nomu var nosūtīt Dundagas novada pašvaldībai (adrese: Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270) pa pastu, iesniegt klātienē pašvaldības  kancelejā (Dundagā, Pils ielā 5-1) vai nosūtīt kā elektroniski parakstītu dokumentu uz adresi dome@dundaga.lv.

Par papildus informāciju, kā arī par nepieciešamību apskatīt nomas objektu, lūdzu, sazināties ar pašvaldības zemes lietu speciālisti Ivetu Bekmani-Avotu pa tālruni 63237857 vai 28693477.

Iesniegums par zemes nomu

Īpašuma nosaukums

Kadastra numurs

Kadastra apzīmējums

Platība, ha

Maksimālais nomas termiņš

Nomas maksa gadā (bez PVN), €

Ar/bez apbūves tiesībām

Domes lēmums par zemju iznomāšanu

Pieteikšanās termiņš: 31.03.2017.

Pāces iela 2A

88500200525

88500200487

0,2761

Līdz 20.01.2022.

9,27

Bez

Lēmums nr. 44
(23.02.2017.)

Saules 10A

88500200217

88500200217

0,608

12 gadi

37,95

Bez

Mazalakstes Dižklajumi

88500150163

88500150126

5,3235

Līdz 31.01.2022.

42,08

Bez

Liepu iela 5

88500200211

88500200211

0,2087

Līdz 19.06.2019.

24,78

Bez

Dundagas Dīķis

88500200270

88500200520

0,354

12 gadi

3,72

Bez

Ievlejas 26

88500200322

88500200322

0,06

12 gadi

10,00

Bez

Pils iela 3 (daļa)

88500200323

88500200323

0,027

12 gadi

6,70

Bez

Laukdārzi (daļa)

88500250035

88500250062

0,12

12 gadi

16,00

Bez

Saules 16 (nomas gabals nr. 3)

88500200244

88500200244

0,2

12 gadi

8,58

Ar

Lēmums nr. 20
(28.01.2016.)

Saules 16 (nomas gabals nr. 4)

88500200244

88500200244

0,51

12 gadi

21,90

Ar

Saules 16 (nomas gabals nr. 5)

88500200244

885002002448001

0,5

12 gadi

41,04

Ar

Saules 16 (nomas gabals nr. 8)

88500200244

88500200244

0,1

12 gadi

4,29

Ar

Lēmums nr. 39
(23.02.2017.)

Pieteikšanās termiņš: līdz zemes gabala iznomāšanai

Krišjāņa Barona iela 2 (daļa)

88500200162

88500200162

0,1

12 gadi

14,00

Bez

Lēmums nr. 213 (26.11.2015.)

1905. gada iela Akmentiņi

88500150082

88500150082

0,5

5 gadi

2,72

Bez

1905. gada iela Akmentiņi

88500150082

88500150083

0,68

5 gadi

3,93

Bez

Zvērēni

88500180139

88500180139

0,4556

12 gadi

 

Bez

1905. gada iela 4 (daļa)

88500150093

88500150093

1,5

12 gadi

26,63

Bez

Lēmums nr. 79 (23.04.2015.)

Meža iela - apbūve (daļa)

88500200203

88500200203

1,2

12 gadi

69,77

Bez

Laukdārzi

88500250035

88500250035

1,5

12 gadi

 

Bez

Piemiņas vieta

88500150137

88500150137

0,76

12 gadi

0,87

Bez

Cirsmas izsoles

Dundagas novada pašvaldība atkārtotā mutiskā izsolē 02.03.2017. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, ar augšupejošu soli izsola divas cirsmas īpašumā «Gaviļkalns», Dundagas pagastā, kadastra numurs 8850 006 0058.

  • 1. cirsmas izsole plkst. 14.00, sākumcena – 8140,00 €, nodrošinājums – 814,00 €.
  • 2. cirsmas izsole plkst. 14.30, sākumcena – 41240,00 €, nodrošinājums – 4124,00 €.

Dalības maksa katrai cirsmai ir 30,00 €. Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 02.03.2017. plkst. 12.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski parakstītu e-pastā dome@dundaga.lv. Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav. Par nosolītajām cirsmām pilnā mērā jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnē www.dundaga.lv vai pa tālruni 63237856.

Dokumentācija ar pielikumiem.