Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Amatpersonu atalgojums

Valsts amatpersonu saraksts, kuru atalgojuma lielums jāievieto pašvaldības interneta vietnē. Pielikums 06.07.2010. domes priekšsēdētāja rīkojumam Nr. 89.

 

 

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Neto atalgojums 2017. gada februāris

Gunta Abaja

deputāte

                          90,69                                      

Ivars Abajs

Kubalu skolas–muzeja vadītājs

637,26

Rudīte Baļķīte

PII «Kurzemīte» vadītāja vietniece

404,32

Inese Bernāne

administratīvās komisijas locekle

4,09

Ruta Bērziņa

administratīvās komisijas locekle

4,05

Linda Celma

Dundagas MMS direktora vietniece

676,03

Daina Dēvita

bāriņtiesas priekšsēdētāja

787,25

Baiba Dūda

Dundagas kultūras pils direktore

873,98

Zinta Eizenberga

izpilddirektore

1087,33

Ruta Emerberga

Dundagas novada centrālās bibliotēkas vadītāja

897,18

Inese Freimute

Dundagas vidusskolas direktora vietniece

661,58

Ieva Freimute

pedagoģiski—medicīniskās  komisijas locekle

Andra Grīvāne

deputāte,  domes priekšsēdētāja vietniece

498,09

Aija Heinsberga

Dundagas vidusskolas direktora vietniece

774,22

Sabīne Jaunbirze

administratīvās komisijas locekle

4,01

Guntis Kārklevalks

iepirkumu komisijas loceklis

15,53

Ilze Kriķīte

Mazirbes internātpamatskolas direktore

714,50

Andris Kojro

iepirkumu komisijas loceklis, saimnieciskā dienesta vadītājs

900,17

Sandra Kokoreviča

dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece

143,83

Skaidrīte Krastiņa

pedagoģiski—medicīniskās komisijas locekle

Iveta Kundecka

bāriņtiesas locekle

42,67

Sanita Kļaviņa

bāriņtiesas locekle

28,39

Vizma Lagzdiņa

administratīvās komisijas locekle

4,01

Antra Laukšteine

Kolkas pamatskolas direktore

774,09

Gunārs Laicāns

domes priekšsēdētājs

653,86

Rita Langmane

dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

156,16

Dženeta Marinska

privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas locekle

24,67

Ineta Mauriņa

sociālā dienesta vadītāja

138,31  

Iveta Milta

Dundagas vidusskolas direktora vietniece

50,18

Dinārs Neifelds

Dundagas vidusskolas direktora vietnieks

879,27

Kaspars Neimanis

Mazirbes internātpamatskolas direktora vietnieks

312,17

Ilona Onzule

PII «Kurzemīte» vadītāja

1172,53 (alga februārī, atvaļinājums par martu)

Aldis Pinkens

 Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs

901,43

Guntis Pirvits

deputāts

64 ,15

Linda Pavlovska

deputāte, Dundagas MMS direktore

918,65

Linda Reimartuse

administratīvās komisijas locekle

4,01

Ansis Roderts

deputāts

74,01

Dzintra Rozentāle

pedagoģiski—medicīniskās komisijas locekle

Una Sila

deputāte

53,63

Jānis Simsons

pašvaldības policijas inspektors

758,39

Gunta Skujiņa

pedagoģiski—medicīniskās komisijas locekle

Jānis Skujiņš

pašvaldības policijas inspektors

734,56

Oskars Sproģis

administratīvās komisijas loceklis

4,20

Valdis Šleiners

administratīvās komisijas loceklis

3,95

Smaida Šnikvalde

deputāte

56,56

Aiga Štrausa

Dundagas vidusskolas direktore

816,71

Dzintra Tauniņa

Kolkas pamatskolas direktora vietniece

99,23

Aija Tarlapa

bāriņtiesas locekle, PII Rūķītis vadītāja

8,60

Gunta Tunkele

Kolkas pamatskolas direktora vietniece

123,86

Janita Valtere

būvvaldes vadītāja, iepirkumu komisijas locekle

512,10

Rita Vansoviča

Mazirbes internātpamatskolas direktora vietniece

344,74

Inese Veinberga

pedagoģiski— medicīniskās komisijas locekle

Edvīns Zemtiņš

komisijas loceklis

Ringolds Zukulis—Emerbergs

būvinspektors

610,75

Aldons  Zumbergs

deputāts

57,00