Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Amatpersonu atalgojums

Valsts amatpersonu saraksts, kuru atalgojuma lielums jāievieto pašvaldības interneta vietnē. Pielikums 06.07.2010. domes priekšsēdētāja rīkojumam Nr. 89.

 

 

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Neto atalgojums 2017. gada septembris

Ivars Abajs

Kubalu skolas–muzeja vadītājs

637,26

Rudīte Baļķīte

PII «Kurzemīte» vadītāja vietniece

-

Inese Bernāne

administratīvās komisijas locekle

4,14

Ruta Bērziņa

administratīvās komisijas locekle

3,97

Inga Blūmentāle

Kolkas pamatskolas direktora vietniece

74,47

Ivo Bordjugs

administratīvās komisijas loceklis

4,01

Madars Burnevics

deputāts, domes priekšsēdētāja vietnieks

64,02

Linda Celma

Dundagas MMS direktora vietniece

820,46

Daina Dēvita

bāriņtiesas priekšsēdētāja

733,53

Baiba Dūda

Dundagas kultūras pils direktore

882,61

Zinta Eizenberga

finansiste, iepirkumu komisijas locekle

838,16

Ruta Emerberga

Dundagas novada centrālās bibliotēkas vadītāja

768,80

Aldis Felts

domes priekšsēdētājs

1073,70

Inese Freimute

Dundagas vidusskolas direktora vietniece

810,01

Ieva Freimute

pedagoģiski-medicīniskās  komisijas locekle

-

Andra Grīvāne

deputāte 

70,32

Aija Heinsberga

Dundagas vidusskolas direktora vietniece

88,70

Tamāra Kaudze

deputāte

61,49

Guntis Kārklevalks

iepirkumu komisijas loceklis

4,23

Ilze Kriķīte

Mazirbes internātpamatskolas direktore

802,14

Andris Kojro

iepirkumu komisijas loceklis, saimnieciskā dienesta vadītājs

900,17

Sandra Kokoreviča

dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece

74,47

Gunārs Kristiņš

deputāts

82,22

Skaidrīte Krastiņa

pedagoģiski-medicīniskās komisijas locekle

-

Iveta Kundecka

bāriņtiesas locekle

48,24

Sanita Kļaviņa

bāriņtiesas locekle

28,39

Vizma Lagzdiņa

administratīvās komisijas locekle

4,01

Antra Laukšteine

Kolkas pamatskolas direktore

680,14

Rita Langmane

dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

386,32

Dženeta Marinska

privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas locekle

-

Jānis Mauriņš

deputāts

11,53

Iveta Milta

Dundagas vidusskolas direktora vietniece

51,17

Māris Napskis

deputāts

82,22

Dinārs Neifelds

Dundagas vidusskolas direktora vietnieks

179,99

Kaspars Neimanis

Mazirbes internātpamatskolas direktora vietnieks

137,71

Ilona Onzule

PII «Kurzemīte» vadītāja

847,80

Dzintars Ozols

administratīvās komisijas loceklis

16,05

Aldis Pinkens

 Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs

901,43

Linda Pavlovska

Dundagas MMS direktore

864,02

Gatis Ralle

izpilddirektors

979,99

Dzintra Rozentāle

pedagoģiski-medicīniskās komisijas locekle

-

Regīna Rūmniece

deputāte

91,59

Norika Segliņa

bāriņtiesas locekle, komisijas locekle

77,94

Jānis Simsons

pašvaldības policijas inspektors

750,88

Vilnis Skuja

deputāts

60,16

Gunta Skujiņa

pedagoģiski-medicīniskās komisijas locekle

-

Jānis Skujiņš

pašvaldības policijas inspektors

800,36

Valdis Šleiners

administratīvās komisijas loceklis

3,95

Aiga Štrausa

Dundagas vidusskolas direktore

803,56

Dzintra Tauniņa

Kolkas pamatskolas direktora vietniece

29,34

Aija Tarlapa

bāriņtiesas locekle,

-

Gunta Tunkele

Kolkas pamatskolas direktora vietniece

74,54

Dace Upleja

Sociālā dienesta vadītāja

718,94

Janita Valtere

būvvaldes vadītāja, iepirkumu komisijas locekle

675,38

Rita Vansoviča

Mazirbes internātpamatskolas direktora vietniece

304,32

Inese Veinberga

pedagoģiski- medicīniskās komisijas locekle

-

Edvīns Zemtiņš

komisijas loceklis

-

Ringolds Zukulis-Emerbergs

būvinspektors

324,60

Aldons  Zumbergs

Komisijas loceklis

-