Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Amatpersonu atalgojums

Valsts amatpersonu saraksts, kuru atalgojuma lielums jāievieto pašvaldības interneta vietnē. Pielikums 06.07.2010. domes priekšsēdētāja rīkojumam Nr. 89.

 

 

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats

Neto atalgojums 2017. gada decembris

Gunta Abaja

Kubalu skolas -muzeja vadītāja p.i.

149,55

Rudīte Baļķīte

PII «Kurzemīte» vadītāja vietniece

123,00

Inese Bernāne

administratīvās komisijas locekle

8,17

Ruta Bērziņa

administratīvās komisijas, apbalvojumu komisijas locekle

8,09

Ivo Bordjugs

administratīvās komisijas loceklis

8,02

Madars Burnevics

deputāts, domes priekšsēdētāja vietnieks

72,96

Linda Celma

Dundagas MMS direktora vietniece

821,50

Daina Dēvita

bāriņtiesas priekšsēdētāja

736,68

Baiba Dūda

Dundagas kultūras pils direktore , izpilddirektore

1003,42

Zinta Eizenberga

finansiste, iepirkumu komisijas locekle

852,44

Ruta Emerberga

Dundagas novada centrālās bibliotēkas vadītāja

760,99

Aldis Felts

domes priekšsēdētājs

1073,70

Inese Freimute

Dundagas vidusskolas direktora vietniece

682,26

Ieva Freimute

pedagoģiski-medicīniskās  komisijas locekle

-

Marina Gavrjutina

Būvvaldes vadītāja

704,33

Andra Grīvāne

deputāte 

54,11

Aija Heinsberga

Dundagas vidusskolas direktora vietniece

88,70

Tamāra Kaudze

deputāte

52,14

Guntis Kārklevalks

iepirkumu komisijas loceklis

12,03

Ilze Kriķīte

Mazirbes internātpamatskolas direktore

802,14

Andris Kojro

iepirkumu komisijas loceklis, saimnieciskā dienesta vadītājs, izpilddirektora p.i.

1041,93

Sandra Kokoreviča

dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece

4,94

Gunārs Kristiņš

deputāts

58,16

Skaidrīte Krastiņa

pedagoģiski-medicīniskās komisijas locekle

-

Iveta Kundecka

bāriņtiesas locekle, apbalvojumu komisijas locekle

28,21

Sanita Kļaviņa

bāriņtiesas locekle

14,20

Vizma Lagzdiņa

administratīvās komisijas locekle

-

Antra Laukšteine

Kolkas pamatskolas direktore

680,14

Rita Langmane

dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

451,23

Ingrīda Liepa

apbalvojumu komisijas locekle

8,02

Dženeta Marinska

privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas locekle

14,80

Jānis Mauriņš

deputāts

49,99

Iveta Milta

Dundagas vidusskolas direktora vietniece

49,84

Veronika Millere

Kolkas pamatskolas direktores vietniece

76,27

Māris Napskis

deputāts

83,88

Dinārs Neifelds

Dundagas vidusskolas direktora vietnieks

863,03

Kaspars Neimanis

Mazirbes internātpamatskolas direktora vietnieks

261,88

Ilona Onzule

PII «Kurzemīte» vadītāja

800,26

Dzintars Ozols

administratīvās komisijas loceklis

-

Aldis Pinkens

 Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs

901,43

Linda Pavlovska

Dundagas MMS direktore

985,81

Dzintra Rozentāle

pedagoģiski-medicīniskās komisijas locekle

-

Regīna Rūmniece

deputāte

82,64

Norika Segliņa

bāriņtiesas locekle, komisijas locekle

59,74

Jānis Simsons

pašvaldības policijas inspektors

762,35

Vilnis Skuja

deputāts

60,16

Gunta Skujiņa

pedagoģiski-medicīniskās komisijas locekle

-

Jānis Skujiņš

pašvaldības policijas inspektors

858,68

Valdis Šleiners

administratīvās komisijas loceklis

7,90

Smaida Šnikvalde

Pils direktora p.i.

706,29

Aiga Štrausa

Dundagas vidusskolas direktore

804,52

Dzintra Tauniņa

Kolkas pamatskolas direktora vietniece

-

Aija Tarlapa

bāriņtiesas locekle,

-

Gunta Tunkele

Kolkas pamatskolas direktora vietniece

74,54

Dace Upleja

Sociālā dienesta vadītāja

755,07

Rita Vansoviča

Mazirbes internātpamatskolas direktora vietniece

304,32

Inese Veinberga

pedagoģiski- medicīniskās komisijas locekle

-

Edvīns Zemtiņš

komisijas loceklis

-

Ringolds Zukulis-Emerbergs

būvinspektors

364,66

Aldons  Zumbergs

Komisijas loceklis

-