Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Dundagas Kultūras pils

Kontakti

Adrese: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

Vadītāja

Baiba Dūda

63237860

 

baiba.duda@dundaga.lv

Kultūras darbu organizatore

Smaida Šnikvalde

63237859,
22021270

smaida.snikvalde@dundaga.lv

Tūrisma organizatore

Alanda Pūliņa 63232293,
29444395

alanda.pulina@dundaga.lv


Skatīt lielākā kartē

Darba laiks: plkst. 9.00 — saskaņots atbilstoši pieprasījumam

Iestāde šodien

Dundagas pils ir Dundagas pagasta kultūras un kultūrizglītības centrs un ir uzskatāms par vienu no šobrīd nozīmīgākajiem multifunkcionāliem sociālās un kultūras infrastruktūras objektiem Dundagas novadā.

Pilī izvietotas Dundagas novada domes iestādes un struktūrvienības — Dundagas mākslas un mūzikas skola, attīstības un plānošanas nodaļa, būvvalde, tūrisma informācijas centrs, avīzes «Dundadznieks» redakcija, kā arī atsevišķi nomnieki.

Pils telpās atrodas Jauniešu mītne —viesnīca, kuru mācību gada laikā izmanto Dundagas vidusskolas audzēkņi no kaimiņu pagastiem, savukārt vasaras mēnešos telpas izmanto kā naktsmītnes Dundagas un pilī notiekošo svinību viesi, tūristi. Jauniešu mītnes darbības nodrošināšanai pašvaldība algo trīs dežurantus.

Pils ir populārs tūrisma objekts. Dundagas tūrisma informācijas centrs nodrošina gida pakalpojumus pils apmeklējumiem un ekskursijām pa Dundagas un Kolkas pagastiem. Pilī izvietotas pastāvīgas vēsturiskas un tematiskas ekspozīcijas.

Dundagas novada pašvaldības iestāde «Dundagas Kultūras pils» ir Dundagas novada domes izveidota iestāde, kuras mērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana, profesionālas tūrisma nozares attīstības veicināšana atbilstoši novada iedzīvotāju interesēm.

Pilī darbojas 6 amatiermākslas kolektīvi (deju kolektīva «Dun-dang» senioru, jauniešu, skolēnu un pirmskolas vecuma bērnu grupas, Dundagas pagasta jauktais koris, senioru vokālais ansamblis «Sendienas».)

Katru gadu kultūras pils rīko dažādus kultūras pasākumus. Vērienīgākie no tiem ir Dundagas novada daudzināšanas svētki, Slīteres ceļotāju diena, Senās uguns nakts, Leģendu nakts, Lāčplēša diena, Valsts proklamēšanas diena.

Viena no Kultūras pils sastāvdaļām ir pils telpās izvietotais Tūrisma informācijas centrs un Publiskais interneta pieejas punkts.

Pakalpojumi

Dundagas pils ir atvērta viesiem, tūristiem. Tūrisma sezona ir no 15. maija līdz 31. oktobrim. Pils atvērta visas septiņas dienas nedēļā un to var apskatīt gida pavadībā. Ārpus sezonas apmeklējums iepriekš jāpiesaka.

Pils piedāvātie pakalpojumi:

  • viesu izmitināšana pils naktsmītnē;
  • telpu noma;
  • ekskursijas pa pili gida pavadībā;
  • Dundagas piensaimnieku produkcijas degustācija;
  • kāzu programma.

Vēsture

Pili 13. gadsimta 3. ceturksnī būvējis Rīgas domkapituls saimnieciskām vajadzībām.

Vēlākos gadsimtos pils kalpojusi kā nocietinājuma ēka, muižnieku dzīvojamā ēka. Pēdējie pils privātīpašnieki — Ostenzakenu dzimta — pilī saimniekoja no 1711. gada līdz 1920. gada agrārajai reformai. No 1945. gada līdz 1974. gadam pilī atradās Dundagas vidusskola.

1872. gadā un 1905. gadā pils piedzīvojusi divus lielu ugunsgrēkus. Abas reizes atjaunota. Pēc pēdējiem atjaunošanas darbiem 1909.–1914. gadā pils otrajā stāvā daļēji saglabājusies šī perioda interjera apdare.

Ar Dundagas pili saistās daudz teiku un nostāstu. Vispopulārākā ir Zaļā jumprava, kas vēl šodien, savas ziņkārības dzīta, pilnmēness naktīs turpina staigāt pa pili.

Pils ir Valsts nozīmes arhitektūras un arheoloģijas piemineklis, populārs tūrisma objekts. Pils ir Latvijas Piļu un muižu asociācijas biedrs. Pils ir iesaistījusies asociācijas rīkotajā akcijā «Apceļosim Latvijas pilis!».