Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Amatiermāksla

Dundagas Kultūras pils amatiermākslas kolektīvi

 

Dundagas Jauktais koris

Vadītāja: Dace Šmite

Telefons:26190455

E-pasts: dachu12@inbox.lv

Mēģinājumi: P.: 19.00

Vissvarīgākā dziesmas sūtība ir tā, ka dziedāšana veicina kopības sajūtu ļaužu starpā, tas ir ceļš no sirds uz sirdi, tāpēc arī dziesmai Dundagā ir tik ilgs mūžs, tā vairāk kā simts četrdesmit gadu ir pulcējusi kopā Dundagas ļaudis.

Dundagas jauktais koris ir viens no vecākajiem koriem Latvijā. Pirmie kora mēģinājumi Dundagas pusē notika 1869. gadā Kubalu skolā. Kora dibinātājs Gustavs Traubergs  bija kora vadītājs 26 gadus un viņa laikā koris piedalījās 2., 3., un 4. Dziesmu svētkos. Diriģents Jānis Šultners sagatavoja kori četriem Dziesmu svētkiem. Daudzus gadus ar labiem panākumiem dažādās skatēs Dundagas kultūras nama jaukto kori vadīja Gastons Šteins un viņa darbu tikpat labi turpināja Ferijs Millers. Četrpadsmit gadus kori vadīja Sandra Lielanse. Kopā ar viņu koris piedalījies četros Dziesmu svētkos. Sandra iegājusi kora vēsturē ar to, ka viņas darbības laikā kora dalībnieki pirmo reizi piedalījušies starptautiskajos koru festivālos  Secē un Tartu. Koris viesojies arī Zviedrijā.

No 2012. gada rudens kori vada diriģente Dace Šmite. Koris ar labiem panākumiem piedalījās koru skatē un kuplināja XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkus.

Vēsture ietekmējusi gan kora darbību, gan dziesmu repertuāru, taču visiem laikiem cauri ir saglabātas vērtības, kas nemainās — tauta svin savus svētkus, dzied savas dziesmas.

Dundagas jauktais koris piedalās visos novada svētkos un pasākumos, kā arī sniedz koncertus Dundagas  un Ģipkas baznīcās.


Dundagas 1.–4. klašu deju kolektīvs «Dun-dang»

Vadītāja: Dace Treinovska

Telefons: 26171484

E-pasts: dacetr@inbox.lv

Mēģinājuma laiki: T.: 18.00 – 19.00

Deju kolektīvā dejo bērni, kuri ,sākoties skolas gaitām ,no pirmskolas deju kolektīva pāriet dejot  1.–4. klašu bērnu deju kolektīvā, piepulcinot arī jaunus dejotājus.

Vadītāja Dace Treinovska ar saviem bērniem vairākkārt  aizdejojuši līdz Skolēnu Dziesmu un deju svētkiem Rīgā, piedalījušies novada rīkotajos svētkos, bērnu deju festivālos.


Mūsdienu deju kolektīvs «Sensus»

Vadītāja: Daina Miķelsone

Telefons: 29204122

E- pasts: dainami@inbox.lv

Mēģinājumi: O.: 14.00 –19.00, C.: 14.00 –19.00

2005. gadā Daina Miķelsone Dundagas vidusskolā izveidoja Mūsdienu deju grupu «Sensus», kurā sāka dejot divdesmit jaunieši no 16 līdz 19 gadu vecumam. Kolektīvs jauniešu vidū guva lielu atsaucību un ar katru gadu dejot gribētāju skaits palielinājās. No 2011. gada deju grupa «Sensus» ir Dundagas kultūras pils kolektīvs.

Patlaban darbojās  sešas deju grupas:

 • pirmsskolas vecuma deju grupa   
 • 1.–4. klašu deju grupa
 • 5. klašu deju grupa
 • 6.–7.klašu grupa
 • 8.– 9. klašu grupa
 • 10.–12. klašu  grupa

«Sensus» dejotāji katru gadu ar labiem rezultātiem piedalās mūsdienu deju skatēs, kuplina novada pasākumus, ņem dalību arī citu novadu rīkotajos svētkos.

Ļoti jauks un krāsains parasti ir visu deju grupu kopkoncerts, ko vadītāja Daina Miķelsone  rīko pavasarī.


Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs «Dun-dang»

Vadītāja: Dace Treinovska

Telefons: 26171484

E-pasts: dacetr@inbox.lv

Mēģinājuma laiki: P.: 18.30

Pirmsskolas deju kolektīvs «Dun-dang» pulcē pašus mazākos dejot gribētājus. Pirmie deju soļi, pirmās grūtības un prieka asaras — tā ir katra mazā dejotāja neatņemama  dzīves sastāvdaļa.

Kolektīvu vada ļoti pieredzējusī vadītāja Dace Treinovska, kura jau 32 savas dzīves gadus veltījusi dejai.  No mazā kautrā, biklā dejotāja izaudzinājusi dejotājus, kas turpina dejot gan jauniešu, vēlāk vidējās paaudzes kolektīvos.

Pirmsskolas dejotāji kuplina novadā rīkotos pasākumus, piedalās bērnu  deju festivālos «Latvju bērni danci veda», kopā dejo un kopā arī atpūšas.


Senioru deju kolektīvs «Dun-dang»

Vadītāja:  Dace Treinovska

Telefons: 26171484

E- pasts: dacetr@inbox.lv      

Mēģinājuma laiki: T.: 19.00

Dundagas kultūras pils Senioru deju kolektīvs «Dun-dang» pirmo reizi  sapulcējās 2011. gada  septembrī, kolektīvā pulcējot, gan kādreiz  dažādos kolektīvos dejojošos  dejotājus, gan pavisam jaunus dalībniekus, kuri savās sirdīs bija glabājuši dejotprieku. Kolektīvā dejo  dalībnieki no 45 līdz  62 gadu vecumama.

Kolektīvu kopā satur mūžam jaunības gars, pastāvīga mainība un aktīvs darbs, izbraukumi, skates, dažādi deju pasākumi novadā, kaimiņu novados,  Latvijā un ārpus tās. «Mēs esam garā jauni, sprauni un priecīgi, mīlam dzīvi un deju!» apliecina kolektīva dalībnieki.

2012. un 2013. gads aizritējis smagā darbā, gatavojoties deju skatēm, taču pūles vainagojās panākumiem  un kolektīvs ieguva tiesības piedalīties XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju  svētos  Rīgā, kas  kļuva par spilgtu piedzīvojumu kolektīva dalībniekiem.

Deju kolektīva dalībnieki piedalījušies Eiropiādes deju festivālā Itālijā, Padujā 2012. gadā un šogad  Eiropiādes festivālā Vācijā, kā arī  IX Starptautiskajā  tautas mākslas festivālā Krievijā, Taganrogā, no kurienes kolektīvs atgriezās ar daudz spilgtiem iespaidiem.

«Mēs uzrunājam skatītāju deju valodā. Katram savam skatītājam dāvājam daļiņu no sevis, sava dejotprieka!»


Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Dun-dang»

Vadītāja: Dace Treinovska

Telefons: 26171484

E-pasts: dacetr@inbox.lv

Mēģinājuma laiki:  O.: 19.00, C.: 19.00

Deju  kolektīvs «Dun-dang» ar nelieliem darbības pārtraukumiem darbojas  jau no  1946. gada. Patreizējā sastāvā kolektīvs izveidojies 2012. gadā, savās rindās apvienojot dažādos kolektīvos dejojošos dejotājus.

Dejotprieks, draudzīga noskaņa un kopā būšana, radošās dzirksts meklējumi, emocionāls gandarījums, dejas soļos ieaustais latviskums- tas raksturo vidējās paaudzes deju kolektīva «Dun-dang» dejotājus. Kolektīva deju aktivitātes ir veicinājušas tautas deju kustību Dundagā, piesaistot aizvien jaunus dejotājus, devušas rezultātus latviešu tautas deju kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.

Kolektīvs lepojas ar savu vadītāju Daci Treinovsku, kura vada deju kolektīvus Dundagā jau 32 gadus.

Kolektīvs aktīvi piedalās novada rīkotajos pasākumos, ir gaidīts viesis citu novadu pasākumos. 2012. gadā pārstāvēja Latviju Starptautiskajā deju Eiropiādē Itālijā, Padujā un 2013. gadā 50. Eiropiādē Vācijā, kā arī pārstāvēja Latviju IX Starptautiskajā  tautas mākslas festivālā Krievijā, Taganrogā.

2013. gada deju kolektīvu skatē  ieguva pirmās pakāpes diplomu un ieguva iespēju piedalīties XXV Vispārējos Dziesmu un X deju svētkos Rīgā.

Kolektīvs kopā ne tikai dejo, bet arī atpūšas un ir ieguvuši draugus arī citos deju  kolektīvos.

«Mēs esam jauki, azartiski, dzīvespriecīgi cilvēki – «Dun-dang» dejotāji!

Mēs esam ceļā, un mūsu ceļš  ir deja!

Aicinām tos, kas grib iet šo ceļu, nākt pie mums, uzdrošināties! Deja ir lieliska un dejot ir vienkārši fantastiski! Neliedziet sev šīs emocijas!»


Vokālais  ansamblis «Sendienas»

Vadītāja: Sandra Cirvele

Telefons: 25425751

E- pasts: sandracirvele@inbox.lv

Mēģinājumi: ceturtdienās plkst.18.00 – 20.00, Maija ielā 4–2, Dundagā, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Ansamblis izveidojies no baznīcas kora dalībniekiem, kuriem dziedāšana ir sirds lieta un kuri vēlējušies aktīvāk iesaistīties pagasta kultūras dzīvē, vēlējušies uzturēt dzīvu dziedāšanas tradīcijas, celt saulītē sen aizmirstas dziesmas, kā arī saturīgi un interesanti pavadīt brīvi laiku. Ansambļa dibinātāja un dvēsele ir Rita Zemtiņa, bet patreizējā vadītāja ir Sandra Cirvele.

Jau vairāk kā 10 gadus ansamblis piedalās visos novada pasākumos, pensionāru rīkotajos pasākumos, brauc dziedāt uz pansionātiem, dzied dārza svētkos, brauc ciemos uz kaimiņu novadiem.


Kolkas tautas nama amatiermākslas kolektīvi

Kolkas pensionāru ansamblis «Sarma»

Vadītāja: Inora Sproģe

Telefons: 26385604

E-pasts: inora.b@inbox.lv

Mēģinājumu laiki: T.: 18.00

1997. gada 19. aprīlis ir Kolkas pensionāru padomes un ansambļa «Sarma» dzimšanas diena. Šajos 15 gados aizvadīti neskaitāmi koncerti, viesošanās pie draugiem Dundagā, Sabilē, Pastendē, Valdemārpilī, Talsos, Lubē, Ancē, Laucienā. Ansambļa repertuārs daudzpusīgs — no senajām jaunības dienu dziesmām līdz pat mūsdienu populārākajiem šlāgeriem. Kolektīvā vienmēr dzirkstī jaunības gars, dzīves prieks, labestība un humora dzirksts, māka priecāties par katru dzīves mirkli un māka dāvāt prieku citiem. Ne velti saka, ka Kolkā vislustīgākās ir pensionāru balles.


Kolkas pūtēju orķestris

Vadītājs: Rudīte Rēriha

Ilgstošas un kvalitatīvas instrumentālās muzicēšanas tradīcijas saistās ar Kolkas pūtēju orķestri. 1960. gadā  Dundagas diriģenta Jāņa Blumberga vadībā darbojās Kolkas ciema tautas nama pūtēju orķestris ar 10 dalībniekiem, un vienlaikus Aina Ēķupa vadībā Kolkas astoņgadīgās skolas pūtēju orķestris ar 12 dalībniekiem. Kopš 1974. gada orķestrus vadījis Viesturs Rērihs. Skolēnu pūtēju orķestris  piedalījies neskaitāmos koncertos, skatēs, salidojumos, dziesmu svētkos, vairākkārt iegūti  laureāta diplomi. Kolektīvs piedalās ikgadējos Līvu svētkos Mazirbē, pabijis Igaunijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Sāmsalā, Krievijā pie Elbrusa.


Kolkas tautas nama koklētāju ansamblis

Vadītāja: Dzintra Tauniņa

Telefons: 26556180

E-pasts: dzta@inbox.lv

Mēģinājumu laiki: Pk.,S

Ansamblis darbojas kopš Kolkas mūzikas skolas dibināšanas  - 1993. gada.

Kolkas koklētājas ir  XXIV un XXV Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētku dalībnieces.  Kolektīvs muzicējis daudzviet Latvijā, arī ārzemēs — Somijā, Maskavā, Slovākijā, Igaunijā, Slovēnijā, piedalījušies koklētāju festivālos «Saules koka zari», «Gaismas ceļā», kokļu dienās Jūrmalā.

Iegūtās atzinības:

 • 2006. gadā Kultūras ministrijas gada balva
 • 2008. gadā I pakāpes diploms  Koklētāju ansambļu reģionālajā skatē Jelgavā
 • 2008. gadā I pakāpes diploms XXIV Dziesmu svētku Latvijas Kokļu ansambļu konkursā
 • 2012. gadā I pakāpes diploms Latvijas koklētāju ansambļu skatē Jūrmalā
 • 2013. gadā I pakāpes diploms XXV Dziesmu svētku koklētāju ansambļu konkursā Jūrmalā

  Līvu dziesmu ansamblis «Laula»

  Vadītāja: Dzintra Tauniņa

  Telefons: 26556180

  E-pasts: dzta@inbox.lv

  Mēģinājumu laiki: O.: 18.00

  2000. gadā ar toreizējās tautas nama direktores Ritas Leitendorfas iniciatīvu  tika izveidots līvu dziesmu ansamblis «Laula» (nedaudz latviskots lībiešu vārds «dziesma»). To sākumā  vadīja Ilona Jostiņa, vēlāk vadību pārņēma Dzintra Tauniņa. Kolektīvs piedalījies ansambļu skatēs, Lībiešu svētkos Mazirbē, folkloras festivālā Slovākijā, regulāri priecē klausītājus dažādos pasākumos Dundagas novadā.

  Ansambļa repertuārā pārsvarā lībiešu tautas dziesmas un ziņģes, Dz. Kļaviņa apdares, J. Staltes dziesmas, kā arī dziesmas, kas piederīgas šim krastam.