Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Mazirbes internātpamatskola

Kontakti

Adrese: «Mazirbes skola», Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV - 3275

Iestādes vadītāja Ilze Kriķīte 26594633,
63255096
ilzek@dundaga.lv
Direktora vietniece izglītības jomā Rita Vansoviča    
Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā Kaspars Neimanis    

Skatīt lielākā kartē

Iestāde šodien

Reģistra nr. izglītības iestāžu reģistrā: 4122901355

Mazirbes internātpamatskola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde kā Dundagas novada pašvaldības dibinājums, kas pašvaldības pārziņā nonāca pēc Talsu rajona pašvaldības likvidēšanas un administratīvi teritoriālās reformas.

Internātpamatskolā tiek īstenota licencēta speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, licencēta profesionālās pamatizglītības programma «Kokizstrādājumu izgatavošana» ar profesionālo kvalifikāciju Galdnieka palīgs, licencēta profesionālās pamatizglītības programma «Mājturība» ar profesionālo kvalifikāciju Mājkalpotājs. Visas programmas ir akreditētas uz 6 gadiem.

Mazirbes internātpamatskolā attiecīgās izglītības programmas 2012. gadā apguvi uzsāka 31 izglītojamie no Dundagas, Talsu, Ventspils un Rojas novadiem, bet pedagoģiskās darbības mērķus īstenoja 16 pedagoģiskie darbinieki. Skolā strādā 13 tehniskie darbinieki. Salīdzinot ar 2007./2008. mācību gadu skolēnu skaits ir samazinājies par 61%.

Izglītības programmas

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)
  • Profesionālās pamatizglītības programma «Kokizstrādājumu izgatavošana» (2 gadi) (programmas kods 2254304)
  • Profesionālās pamatizglītības programma «Mājturība» (2 gadi) (programmas kods 2281401)

 

Vispārējo attīstību veicinošās nodarbības: Šūšana (apģērbu un aksesuāru izgatavošana), kokapstrāde, sports, ritmika, papīra plastika, zīmēšana un veidošana, mūzika.

Skolā darbojas atbalsta personāls: psihologs, medmāsa, sociālais pedagogs

Vēsture

Skolā speciālās izglītības programmu īsteno kopš 1970. gada.

Dokumenti

Mazirbes internātpamatskola pašnovērtējuma ziņojums 2014

Attēli

Mazirbes skolā īstenotajās programmās skolēni daudz mācās darboties praktiskajās nodarbībās — mājturību un tehnoloģiju stundās, kokapstrādes fakultatīva nodarbībās, darbs ar papīru un citiem materiāliem fakultatīva nodarbībās, praktiskajās mācībās, viesmīlības pamatos, mājsaimniecības pamatos, dārzkopības pamatos. Šajās nodarbībās skolēni ne tikai apgūst un pilnveido prasmes un iemaņas dažādu sadzīves priekšmetu izgatavošanā, telpu uzkopšanā un iekārtošanā, galda klāšanā un ēdiena gatavošanā, bet iegūst sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju kopumu.

Skatīt attēlu galeriju!