Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Kolkas pamatskola

Kontakti

Adrese: «Jaunā skola», Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275.

Direktore Antra Laukšteine 63220576,
26317511
kolkapsk@dundaga.lv
Direktora vietniece izglītības jomā Gunta Tunkele    
Direktora vietniece ārpusklases un audzināšanas jomā
Inga Blūmentāle    

Struktūrvienības PII «Rūķītis» vadītāja

Aija Tarlapa

   

Skatīt lielākā kartē

Interneta lapa: http://www.kolka.lv, http://www.draugiem.lv/kolkaspamatskola

 Iestāde šodien

Kolkas pamatskola ir savā domāšanā un pārliecībā zaļa, priežu mežu un jūras viļņu ieskauta skola, kurā skan ne tikai bērnu čalas, bet arī trompetes un alti, un senā lībiešu valoda. Tēriņtš!

Reģ. nr. izglītības iestāžu reģistrā: 4112900615

Kopš 2000. gada skolas darba prioritāte ir vides izglītība. Divus gadus Kolkas pamatskola saņēma Diplomu par ekoskolas nosaukuma iegūšanu. Par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē skolai piešķirts starptautiskais Ekoskolas nosaukums un Zaļā karoga balvas.

Skolas struktūrvienība PII «Rūķītis» atrodas Kolkā un ir izvietojusies 1973. gadā celtajā ēkā, kuras otrajā stāvā izvietojies internāts «Rūķu nams» ar 15 gultas vietām. Internāta pakalpojums pieejams arī pirmsskolas bērniem no 4 gadu vecuma.

Skola darbojas starptautiskos Eiropas Savienība projektos «Skolas auglis» un «Skolas piens».


Izglītības programmas

  • Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods 01011111).
  • Vispārējās pamatizglītības (1.–9.klase) programma (programmas kods 21011111).
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (programmas kods 21015611).
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811).

Interešu izglītības programmas un pulciņi

  • Vides pulciņš – vada vides izglītības koordinatore Aija Valciņa.
  • Mūzikas ritma grupa – vada skolotāja Inga Blūmentāle.
  • Sports – vada skolotājs Oskars Sproģis.
  • Vizuālā māksla – vada skolotāja Ilze Šelkova.
  • Dejas — vada skolotāja Lāsma Lavrenova.
  • Runas pulciņš — vada skolotāja Dzintra Tauniņa.

 

Katru gadu skolēni piedalās slidotapmācības un peldētapmācības nodarbībās. Skolēni var apmeklēt koriģējošās vingrošanas nodarbības.

Skolā ir pieejams atbalsta personāls: logopēds, psihologs izglītojamo speciālo vajadzību diagnostikai, medmāsa.

Skolā darbojas pagarinātās dienas grupa. Pēc pagarinātās dienas grupas darba laika, izglītojamie var uzturēties internātā «Rūķu nams».

Vasaras brīvlaikā skola iznomā telpas nometņu organizēšanai.

Vēsture

Kolkas pamatskolas jaunā ēka ir celta 1961. gadā. Kopš 1994. gada Kolkas pamatskola ir Kolkas pagasta padomes pakļautībā, bet 2009. gadā izveidojoties Dundagas novadam, Kolkas pamatskola ir Dundagas novada pašvaldības iestāde ar struktūrvienību PII «Rūķītis».

 

Kolkas pamatskolas pašvērtējums