Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Izdevums «Dundadznieks»

Kontakti

Adrese: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

      63237858


Skatīt lielākā kartē
     

 

Laikraksts šodien

Izdevums «Dundadznieks» iepazīstina ar novada domes lēmumiem un saistošajiem noteikumiem, atspoguļo Dundagas un Kolkas pagasta dzīves aktualitātes, norises izglītībā, kultūrā, sportā, uzņēmējdarbībā, regulāri pievēršas novada kultūrvēsturei, vēsta par novada bijušajiem iedzīvotājiem, nodrošina pašvaldības vadībai saikni ar iedzīvotājiem un otrādi.

Izdevums iznāk reizi mēnesī — divpadsmit A3 formāta lappuses. Reģistrācijas Nr.  000702696. Novada iedzīvotāji avīzi saņem bez maksas savās pastkastītēs. Pārējie lasītāji avīzi var pasūtīt, jautājot redakcijā.

Redkolēģija: ....

Publicētie materiāli ne vienmēr pauž redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu pareizību atbild tos sniegusī amatpersona, citos gadījumos — raksta autors, intervijās — arī intervējamais. Pārpublicēšanas gadījumā lūdzam atsaukties uz «Dundadznieku».

Laikraksta vēsture

Dundagas pagasta padomes izdevums «Dundadznieks» sāka iznākt 2001. gada novembrī, kad tas stājās «Dundagas pagasta ziņu» vietā. Kopš 2009. gada jūlija Dundagas pagasta padomes izdevums «Dundadznieks» ir Dundagas novada domes laikraksts.

Avīze «Dundadznieks» 2017

Biežāk uzdotie jautājumi