Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Projekti un mācības 14.09.2015. plkst. 11.52

18. IX  pulksten 10.30–16.00 Ventspils bibliotēkā, Akmeņu ielā 2, Ventspilī, Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs rīko bezmaksas informatīvu semināru «Uzņēmējdarbības formu  izvēle veiksmīgai  līdzdalībai ES struktūrfondu projektos».

Pieteikties Kurzemes plānošanas reģiona inteneta lapā  sadaļā «Semināri».

Semināra programma: http://www.kurzemesregions.lv/news/324

 

Lauku atbalsta dienesta jaunumi

15. IX sākas pieteikšanās programmai «Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai».

Pretendēt uz atbalstu apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai var apdrošināšanas ņēmējs, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu. Atbalstu var saņemt par apdrošināšanas polisēm, par kurām apdrošināšanas prēmija iemaksāta pilnā apmērā. Atbalstu piešķir 50 procentu apmērā atbilstoši noslēgtajiem līgumiem starp apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas ņēmējiem.

Plašāk informācija: www.lad.gov.lv

 

28. IX sākas pieteikšanās pasākumam «Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde».

Pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā.

Pasākumā atbalsta ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādē, kas:

  • veicina enerģijas taupīšanu vai mazina ietekmi uz vidi;
  • uzlabo drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus;
  • atbalsta tādu komerciālu zivju nozvejas apstrādi, kuras nevar būt paredzētas lietošanai pārtikā;
  • attiecas uz galvenajās apstrādes darbībās radušos blakusproduktu apstrādi;
  • attiecas uz bioloģiskās akvakultūras produktu apstrādi saskaņā ar Regulas (EK) Nr.834/2007 6. un 7.pantu;
  • kuru rezultātā rodas jauni vai uzlaboti produkti, jauni vai uzlaboti procesi vai jaunas vai uzlabotas pārvaldības un organizācijas sistēmas.

Plašāk informācija: www.lad.gov.lv

 

Lauku atbalsta dienests izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  un Lauku attīstības programmas pasākumā «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā».

Pirmās kārtas projektu iesniegumus pieņem no  15. X līdz 16. XI.

Kopējais publiskais finansējums ir 9 500 000 €.

Apakšpasākumā «Meža ieaudzēšana» atbalstāmās aktivitātes ir meža ieaudzēšana un kopšana, ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana ar 4 000 000 € pieejamo publisko finansējumu.

«Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanas» apakšpasākumā atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. Tam pieejamais publiskais finansējums ir 500 000 €.

Apakšpasākumā «Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai» atbalstāmās aktivitātes ir jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu, neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā, valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. Pieejamais publiskais finansējums tajā  ir 5 000 000 €.

Projekta iesniegumi jāiesniedz, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē. Talrunis — 67095000.

 

Varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai

1. līdz 20. X primārie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības produktu pārstrādes komersanti, pretendenti, kas darbojas zvejniecībā un zvejas produktu apstrādē varēs pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai.

Atbalstu var saņemt pretendenti par laikā no 2014.gada 1. X līdz 2015. gada 30. IX faktiski samaksātajiem īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentiem.

Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma 4 procentu gada likmi vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 4 procentiem.

Plašāk informācija: www.lad.gov.lv

 

Atslēgvārdi
projekti, mācības, uzņēmējdarbība
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com