Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Papildu pieteikšanās konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 21.06.2017. plkst. 10.58

Dundagas novada pašvaldība no 21. VI līdz 19. VIInizsludina papildu pieteikšanos atklātam projektunkonkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem». Pieteikuminjāiesniedz noteiktajā termiņā un atbilstoši konkursannolikumam.

n

Ņemot vērā, ka šogad projektu konkursa kopējais finansējums irn5000 €, bet līdz šim pašvaldība ir atbalstījusi divus projektus parn1447,00 €, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas,nkurām līdz šim finansējums nav piešķirts, var iesniegt savusnprojektus. Finansējuma lielums nedrīkst būt lielāks par 1000 €.

n

Projektu pieteikumus pretendenti var iesniegt pašvaldībā Pilsnielā 5-1, Dundagā un Kolkas pagasta pārvaldē «Brigas», Kolkā,nslēgtā aploksnē ar norādi «Vietējo iniciatīvu projektu konkursam»,nvai arī  elektroniski, parakstītu ar drošu elektroniskonparakstu.

n

Būtiska atšķirība no iepriekšējiem gadiem ir tāda, ka šajā gadānpretendenti var pieteikt projektus par rīcības virzieniem «Vide» unn«Kultūra» (1. pielikums.nProjekta pieteikuma veidlapa (2017. gads) 1.9.npunkts).

n

Lai piedalītos konkursā, jāiesniedz: projekta pieteikums,nprojekta izmaksu tāme, saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku,nja projektu paredzēts īstenot pretendentam nepiederošā īpašumā, kānarī citiem dokumentiem, kurus pretendents uzskata par būtiskiemnprojekta izvērtēšanā. Projekta pieteikuma lapām jābūt sanumurētāmnun caurauklotām.

n

Plašāka informācija par projektu konkursu atrodama pašvaldībasninterneta lapas www.dundaga.lv sadaļā Vietējoniniciatīvu projekti

n

Lejuplādējamie faili

n

n

 

n

Lauris Laicāns,
nDundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļasnvadītājs,
ntel. 63237857, mob. tel. 28693477,
ne-pasts: lauris.laicans@dundaga.lv

Atslēgvārdi
līdzdalība, projekti
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com