Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Aicina darbā pašvaldības policijas inspektoru 03.04.2016. plkst. 09.49

Dundagas novada pašvaldība aicina darbā pašvaldības policijas inspektoru.


Detālplānojuma «Krūmiņi» publiskā apspriešana 31.03.2016. plkst. 14.02

Novada domes 24.03.2016. sēdē ir pieņemts lēmums nr. 73 «Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam «Krūmiņi» nodošanu publiskajai apspriešanai» (protokols nr. 4, 16.§).

Publiskās apspriešana notiks no 4. līdz 25. IV.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 22. IV plkst. 13.00 Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā Pils ielā 14, Dundagā.


Priecīgās Lieldienas pils parkā 31.03.2016. plkst. 07.26

27. III Dundagas parkā pulcējās mazi un lielu dundadznieki un ciemiņi, lai kopā ar Lieldienu zaķi un Saimnieci kārtīgi nosvinētu Pirmās Lieldienas. Izskatījās, ka viņiem tas izdevās!

 


Piemiņas brīdis 31.03.2016. plkst. 07.18

25. III Dundagā pie «Šķeltā akmens» gūla ziedi un tika iedegtas sveces, lai pieminētu komunistiskā genocīda upurus. Pēc piemiņas brīža novada kultūras dzīves organizētāja Smaida Šnikvalde visus aicināja uz pili, kur aizkustinošu koncertu sniedza ansamblis «Sendienas» un pie kafijas tases raisījas atmiņas.Klāt koku ciršanas aizlieguma laiks 30.03.2016. plkst. 19.45

Saskaņā ar 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumu nr. 309 «Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža» 20. punktu ciema teritorijā laikā no 15. IV līdz 30. VI aizliegts cirst kokus.


Informatīvs seminārs Kolkā 29.03.2016. plkst. 15.58

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu birojs sadarbībā ar biedrību «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» 4. IV plkst. 15.00 Kolkas tautas nama mazajā zālē rīko informatīvu semināru.


Pavasaris Dundžiņos 29.03.2016. plkst. 14.20

1. IV plkst. 18.30 Dundagas pilī sadancī «Pavasaris Dundžiņos» piedalīsies bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvi no Rīgas, Jūrmalas, Kandavas, Ādažiem, Pastendes, Dundagas un Nīcas.


Plāno jaunus sociālos pakalpojumus un atbalsta iespējas Kurzemē 29.03.2016. plkst. 07.44

Kopš pagājušā gada nogales Latvijā ir uzsākts deinstitucionalizācijas  process, lai ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas aprūpes iestādēs esošo personu skaitu. To Kurzemē īsteno ar Eiropas sociālo fondu līdzfinansējuma palīdzību Kurzemes plānošanas reģiona projektā «Kurzeme visiem». Projektu ievieš sadarbībā ar 22 partneriem — 19 Kurzemes pašvaldībām, to skaitā Kuldīgas pašvaldību, Valsts sociālās aprūpes centra «Kurzeme» un 4 bērnu namiem. Projekta «Kurzeme visiem» finansējums un atbalsts pašvaldībām un mērķgrupām būs pieejams līdz 2022. gadam.


Tuvojas nekustamā īpašuma nodokļa pirmais maksāšanas termiņš 24.03.2016. plkst. 14.37

Tuvojas nekustamā īpašuma nodokļa pirmais maksājuma termiņš — 31. III.

Pēc likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» nekustamā īpašuma nodoklis jāmaksā vienu reizi ceturksnī —  ne vēlāk kā 31. III, 15. V, 15. VIII un 15. XI — viena ceturtā daļa no nodokļa gada summas vai arī visa summa reizi gadā avansā.


Lieldienu dievkalpojumi 24.03.2016. plkst. 08.22

Luterāņu draudzēs. Dundagas baznīcā 20. III, plkst. 11.00, 24. III, plkst. 18.00, 25. III, plkst. 13.00,  27. III, plkst. 11.00. Kolkas baznīcā 20. III plkst. 14.00, 25. III plkst. 16.00 ekumenisks Krusta ceļš no luterāņu baznīcas uz Kolkas katoļu baznīcu, 27. III plkst. 8.00. Mazirbes baznīcā 20. III plkst. 11.00, 24. III plkst. 18.00, 25. III plkst. 12.00, 26. III plkst. 22.00, 27. III plkst. 11.00. Ģipkas baznīcā 27. III plkst. 14.00.

Baptistu draudzēs. Dundagas baznīcā 20. III plkst. 11.00, 25. III plkst. 11.00, 27. III plkst. 11.00. Pitraga baznīcā 27. III plkst. 12.00, Vīdales skolā 27. III plkst. 12.00, Nevejas Jušos 26. III plkst. 14.00. 

Kolkas Jūras Zvaigznes Dievmātes Romas katoļu baznīcā 20. III plkst. 14.00 Krustaceļa lūgšana, 15.00 Svētā Mise un gavēņa laika dziedājums Rūgtās asaras; 25. III plkst. 15.00 Kristus ciešanu un nāves piemiņas dievkalpojums; 27. III plkst. 15.00 Kristus Augšāmcelšanās Svētā Mise.

Draudzē Prieka vēsts Dundagā 20. III plkst. 16.00, 27. III plkst. 16.00.


Piesaki savu talku! 24.03.2016. plkst. 07.35

Sācies Lielās talkas mēnesis — laiks, kad visa Latvija īpaši gatavojas vides sakopšanai un labiekārtošanai.  Šogad Lielā talka notiks 23. IV, un par tās vadmotīvu izvēlēts sauklis «Latvijai BŪT zaļai!», tādējādi iedzīvinot Latvijas mērķi kļūt par zaļāko valsti pasaulē.


Liedienas novadā 23.03.2016. plkst. 10.13

27. III plkst. 13.00 Dundagas pils parkā iešūposim Lieldienas.

27. III plkst. 13.00 Kolkas tautas namā Lieldienu uzvedums «Neparastais groziņš». Pēc tam šūpošanās, olu kaujas, radošās darbnīcas bērniem, karsta zupa...


1 ... 88 89 90 ... 185