Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Priecīgus ziemassvētkus! 21.12.2018. plkst. 19.31

Mīļš paldies visiem labajiem ļaudīm par sapratni un atbalstu, palīdzot mūsu nelaimē.
Priecīgus, gaišus Ziemassvētkus un piepildītu, bagātu, laimīgu Jauno gadu vēlot, patiesā cieņā, Milleru un Neimaņu ģimenes.


Domes sēde 21.12.2018. plkst. 15.11

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina domes sēdi nr. 20, kas notiks 2018. gada 27. decembrī plkst.10.00.


Gaišus Ziemassvētkus! 21.12.2018. plkst. 14.33

Dundagas Mākslas un mūzikas skola vēl gaišus Ziemassvētkus, skanīgu un radošu Jauno, 2019. gadu.


Svētku dievkalpojumi Dundagā, Mazirbē un Ģipkā 21.12.2018. plkst. 09.35

Dundagas baptistu baznīcā 24. decembrī plkst. 16.00, 26.decembrī plkst. 16.00.

Dundagas luterāņu baznīcā 24. decembrī plkst. 18.30, pirms tam plkst. 18.00 Dundagas pagasta jauktā kora koncerts; 25. decembrī plkst. 11.00 svētbrīdis kopā ar svētdienas skolu.

Draudzē Prieka vēsts 23. decembrī plkst. 16.00 Dundagas brīvā laika pavadīšanas centrā.

Ģipkas luterāņu baznīcā 24. decembrī plkst. 17.00.

Mazirbes luterāņu baznīcā  24. decembrī plkst.19.00, 25. decembrī plkst.12.00 un 1. janvārī plkst. 12.00.


Priecīgus Ziemassvētkus! 21.12.2018. plkst. 08.57

Lai atnāk klusi, balti Ziemassvētki ar prieku sirdīs un mieru dvēselēs!

Lai jaunais 2019. gads ir bagāts ar labām domām, darbīgām dienām un priecīgiem atelpas brīžiem.

Lai mūsos mājo neatlaidīga griba saprasties, paciest un palīdzēt.

 

Senioru klubiņš «Sendienas»


Apsveikumi 21.12.2018. plkst. 08.00

Dundagas novada pašvaldība, Kultūras pils un Kolkas senioru apvienība «Sarma» sveic novada iedzīvotājus svētkos.


Ziemassvētki Kolkas baznīcās 20.12.2018. plkst. 09.19

24. decembrī plkst. 15.00 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums Kolkas luterāņu baznīcā.

25. decembrī plkst 10.00 Dievišķā liturģija un Baznīcas altārsvētki Kolkas pareizticīgo baznīcā. Kalpos virspriesteris Tēvs Vadims Demčenko.

25. decembrī plkst. 15.00 Kristus dzimšanas svētku Svētā Mise Kolkas Romas katoļu baznīcā.


Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas darba laiks svētkos 19.12.2018. plkst. 15.43

Ziemassvētkos no 24. līdz 26. decembrim un Vecgada vakarā, 31.decembrī, un 1. janvārī Ventspils un Talsu filiāles slimnīcas uzņemšanas nodaļas un traumpunkts strādās ierastajā režīmā. Savukārt slimnīcas ambulatorajam blokam būs brīvdienas.


Senai ēkai — Mazirbes noliktavai — otra dzīve 19.12.2018. plkst. 08.15

Žurnāla «Ilustrētā Pasaules Vēsture» decembra numurā (Nr. 12, 2018.) publicēts raksts «Mazirbes noliktava aizceļo uz Ventspili».


Izsludināts jauns projektu konkurss 18.12.2018. plkst. 08.28

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju» aktivitātē 19.2.1. «Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas».


Iznomā mazdārziņus 17.12.2018. plkst. 13.51

Dundagas novada pašvaldība iznomā nekustamos īpašumus sakņu dārzu ierīkošanai:

  • «Ievlejas 14», kadastra numurs 8850 020 0310, kadastra apzīmējums 8850 020 0310, platība – 0,06 ha, nomas maksa ir 10,00 € gadā, neieskaitot PVN;
  • «Ievlejas 24»,  kadastra numurs 8850 020 0320, kadastra apzīmējums 8850 020 0320, platība – 0,06 ha, nomas maksa ir 10,00 € gadā, neieskaitot PVN.

Nomas tiesību izsole 17.12.2018. plkst. 11.30

Pašvaldība 28. decembrī rīko nomas tiesību rakstiskas izsoles uz lauksaminiecības zemi:

  • plkst. 12.00 — nekustamajam īpašumam «Čakstes-2», kadastra numurs 8850 005 0024, kadastra apzīmējums 8850 005 0024, platība – 4,4 ha;
  • plkst. 12.10 — nekustamā īpašuma «Pagasta zeme», kadastra numurs 8850 015 0145, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8850 005 0071, platība – 2,1 ha.

1 2 3 4 ... 232