Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

2014. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet... 16.06.2014. plkst. 14.54

Visu gadu projektus krāju... Varbūt ne gluži tā, tomēr pirmsjāņu avīzē spoguļojas daudzi labi darbi, kas padarīti ar projektos iegūtas naudas palīdzību. Un vēl. Apkopojām arī anketas par mūsu avīzi.  Paldies visiem, kas līdzēja izplatīt, un visiem, kas atsaucās! Liksim idejas lietā!

No 22. jūnija vaicājiet pēc «Dundadznieka» novada veikalos. Vai abonējiet to pastā! Vēlāk varat «Dundadznieku» izlasīt arī internetā.


Iznomā lauksaimniecības zemi 13.06.2014. plkst. 14.30

Saskaņā ar Dundagas novada domes 29. V lēmumu nr. 136 (18. §), pašvaldība lauksaimniecības vajadzībām iznomā 3,79 ha lielu zemes gabalu «Laukdārzi» ar kadastra numuru 8850 025 0062.

Pieteikumi līdz 20. VI  jāiesniedz Dundagas novada pašvaldības kancelejā. Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni 63237511 vai 29419195 Guntim Kārklevalkam.


Fotogrāfijas ar stāstu 13.06.2014. plkst. 08.57

10. VI Dundagas pils piedzīvoja unikālu notikumu — tā kļuva par pirmo vietu, kur fotoizstādi «Pazīstami, mazpazīstami, man pazīstami portreti» atklāja Okupācijas muzeja Audivizuālās krātuves vadītājs, kinorežisors un kinooperators Andrejs Edvīns Feldmanis.


Kolkas pludmalē peldēties atļauts 13.06.2014. plkst. 08.36

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa 9. VI Kolkas pludmalē pie tautas nama, mikrobioloģiski izmeklējot paņemto ūdens paraugu, kā arī vizuāli pārbaudot peldūdens kvalitāti, secinājusi, ka tā atbilst 06.07.2010. Ministru kabineta noteikumiem nr. 608 «Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai» un tās bioloģiskais piesārņojums un ūdens ķīmiskais sastāvs neapdraud peldētāju veselību.

Slēdziens par peldūdens kvalitāti — «Peldēties atļauts».


Projekts «Jauniešu komandas neiespējamā misija» Dundagā 12.06.2014. plkst. 15.03

Lai atbalstītu un attīstītu jauniešu centru tīklu Latvijā, Jaunatnes politikas valsts programma paredz piešķirt 127 753 € lielu finansējumu, uz kuru atklātā projektu pretendēja arī Dundagas Brīvā laika centrs un ieguva 4400 €.

Mūsu projekta nosaukums ir «Jauniešu komandas neiespējamā misija». Mērķis — īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes jauniešiem, tādā veidā attīstot dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences un sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu. Projekta aktivitātes norisināsies Dundagas brīva laika pavadīšanas centrā, Dundagas pilī un tās apkārtnē.


Aicinām mācīties Dundagas vidusskolas 10. klasē 12.06.2014. plkst. 14.44

Dokumentus pieņem  visu vasaru, sākot no 16. VI  no plkst. 10.00 līdz 15.00 lietvedes kabinetā.

Iesniedzamie dokumenti:

1) apliecība par pamatizglītību un sekmju izraksts;

2) vecāku iesniegums un divpusējais līgums, ko aizpilda dokumentu iesniegšanas laikā.

 

Dundagas vidusskolā ir iespēja piedalīties dažādos projektos un veidot interesantu savu un skolas dzīvi, darbojoties pašpārvaldē un interešu pulciņos!

Iespēja bez maksas apgūt teorētiskās apmācības kursu auto vadīšanā .


Informācija zvejniekiem 12.06.2014. plkst. 12.49

16. VI plkst. 11.00 Kolkā būs kuģošanas drošības inspektori. Varēs veikt piekrastes zvejas laivu apskati.

Tuvākas ziņas pa tālruni 29416085, G. Otomers.


Pašvaldības policija informē 09.06.2014. plkst. 08.00

Šajā rakstā informējam par policijas darbu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un 2013. gadu salīdzinājumā ar 2012. gadu.

Novadā sabiedrisko kārtību nodrošina Dundagas novada pašvaldības policija. Tajā strādā divi pašvaldības policisti. Vajadzības gadījumā ir pieejama Valsts policijas nepilngadīgo lietu inspektore, tāpat Valsts policijas inspektori, zvanot pa tālruni 110. Pašvaldības policistu galvenie uzdevumi ir kontrolēt, kā ievēro pašvaldības izdotos saistošos noteikumus, nodrošināt sabiedrisko kārtību, patrulēt un apsekot jauniešu pulcēšanās vietas nedēļu nogalēs, kā arī sadarboties ar Valsts policiju un piedalīties kopējos reidos un pildīt citas likumā noteiktos uzdevumus. Vajadzības gadījumā pašvaldības policisti nodrošina sabiedrisko kārtību pašvaldības rīkotajos pasākumos.


Komentāri: 15

«Pazīstami, mazpazīstami, man pazīstami portreti» 05.06.2014. plkst. 00.59

10. VI plkst. 17.00 Dundagas pilī atklās Andreja Feldmaņa fotogrāfiju personālizstādi «Pazīstami, mazpazīstami, man pazīstami portreti».

Tikšanās ar izstādes autoru.


Palūkosimies uz Dundagu no augšas! 04.06.2014. plkst. 00.23

Palūkosimies uz Dundagu no augšas!

Paldies draudzei, kas atvēlēja tīmekļa kameru novietot Dundagas evanģēliski luteriskās baznīcas tornī!


Latvijas Pašvaldību savienības 25. kongresā 03.06.2014. plkst. 15.41

30. V Aizkrauklē notikušajā LPS kongresā piedalījās arī mūsu pašvaldības vadītājs Gunārs Laicāns. Vārds domes priekšsēdētājam.


Kolkā atklāts brīvā laika pavadīšanas laukums 03.06.2014. plkst. 13.24

1. VI plkst. stadionā pie Kolkas bērnudārza notika ģimenes dienas pasākums un jaunā brīvā laika pavadīšanas laukuma atklāšana.

Ineses Dāvidsones foto apskatāmas interneta vietnē www.kolka.lv


1 ... 208 209 210 ... 235