Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Dundagas baltais zelts 17.08.2018. plkst. 08.58

Žurnālā «IR» (Nr. 32, 9.-15.08.2018.) publicēts Ievas Puķes raksts «Dundagas baltais zelts», kas iepazīstina lasītājus ar Dundagas pienotavu un tās ražoto produkciju. Rakstu ilustratīvi papildina Ginta Ivuškāna fotogrāfijas.

Dundagas bibliotēka ir saņēmusi žurnāla «IR» redakcijas atļauju šo rakstu ievietot Dundagas pašvaldības interneta lapā. To varat lasīt arī žurnāla «IR»  interneta vietnē https://irir.lv/2018/08/08/dundagas-baltais-zelts


Biznesa inkubatora stunda Dundagā 16.08.2018. plkst. 13.03

Talsu biznesa inkubatorā no 3. līdz  19.septembrim pieņem pieteikumus inkubācijā no Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga jaunajiem uzņēmējiem, kas vēlas saņemt atbalstu (t.sk. finansiālu) savas uzņēmējdarbības attīstībai.


Aicinām zelta pārus! 16.08.2018. plkst. 12.58

Lai godinātu novada stiprās ģimenes un pateiktos par ģimenisko vērtību saglabāšanu,  10. novembrī Dundagas pilī  tiks rīkots Zelta kāzu pāru godināšanas pasākums. Lūdzam atsaukties pārus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Dundagas novadā un kuri  laulībā nodzīvojuši 50, 55 un vairāk gadus.


Mani sirdspuksti jūrai un Latvijai 16.08.2018. plkst. 08.07

Vienosimies 25. augustā kopīgā 55 km stafetes skrējienā «Mani sirdspuksti jūrai un Latvijai»

Aicinām piedalīties tradicionālajā  stafetes skrējienā Dundagas novada zīme — Dundaga — Mazirbe — Kolka. Šogad skrējiens veltīts arī Latvijas simtgadei.

100 SKRĒJĒJI Latvijas simtgadei — tāds ir mūsu mērķis šogad un mēs to varam!

Stafetes skrējienam līdz 22. augustam pieteikties pie Smaidas pa tālruni 22021270.


Kubalu skolas salidojums un skolas nama 180 gadu jubileja 15.08.2018. plkst. 16.06

1. septembrī Kubalu skolas salidojums un Kubalu skolas nama 180 gadu jubileja.

  • Plkst. 12.00–14.00 salidojums Kubalu skolas skolotājiem un absolventiem;
  • Plkst. 14.30 «Kubalu skolas namam 180» svētku atklāšana;  
  • Plkst. 1 5.10 koklētāju priekšnesums;  
  • Plkst. 15.40 mācību stunda «Atgriežoties skolas solā»;
  • Plkst. 17.00 Valdgales amatierteātra priekšnesums.
 

Sākas trešā pieteikšanās Eiropas Savienības fondu mācībām pieaugušajiem 11 nozarēs 15.08.2018. plkst. 15.58

15. augustā Valsts izglītības attīstības aģentūra uzsāk trešo pieteikšanās kārtu Eiropas Savienības fondu pieaugušo izglītības projektā «Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide». Tajā ikviens strādājošais un pašnodarbinātais no 25 gadu vecuma var pieteikties mācībām 11 tautsaimniecības nozarēs, līdz 17. septembrim iesniedzot pieteikumu kādā no 70 izglītības iestādēm visā Latvijā.


Dundaga sporto! 14.08.2018. plkst. 15.19

Novada sporta spēlēs šogad piedalījās ap sešdesmit dalībnieku. Liels uzsvars tika likts uz to, lai spēlēs ar prieku varētu piedalīties ikviens iedzīvotājs neatkarīgi no fiziskās sagatavotības pakāpes. Sporta diena aizsākās ar orientēšanos pa Dundagu. Šo daļu komandas atzina par visinteresantāko. Komandām bija ne tikai jāatrod kontrolpunkti un jāveic uzdevumi, bet arī pēc bildēm jāatrod vietas Dundagā.  Pēc gardām pusdienām sekoja gan individuāli uzdevumi, gan komandu spēles. Individuālajos uzdevumos varēja piedalīties ikviens, kas bija ieradies, ja arī nebija komandu sarakstā. Īpaša sadaļa bija sagatavota bērniem ar dažādiem prāta, atjautības uzdevumiem un atrakcijām.

Komandu kopvērtējumā uzvaru guva komanda «13. bloks», otrā vieta komandai «Dundžiņ ļauds», bet trešā vieta komandai «Greenyard».


Biotopu grāmatu dāvinājums Dundagas bibliotēkai 14.08.2018. plkst. 11.58

Pašvaldība saņēmusi dāvinājumu no Dabas aizsardzības pārvaldes —  grāmatu sēriju «Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanā». Tas ir sešu sējumu izdevums, kas aptver piekrastes, upju un ezeru, pļavu un ganību, purvu, iežu atsegumu un mežu biotopu grupas. To tapšanā iesaistīti vairāk nekā 150 nozares speciālisti un eksperti.


Pārdod dzīvokli 14.08.2018. plkst. 09.18

Pašvaldība mutiskā izsolē 14.09.2018. plkst. 13.40 ar augšupejošu soli pārdod dzīvokļa īpašumu «Vectūļi» dz. 4, kadastra numurs 8850 900 0509, platība ir 19 m2, izsoles sākumcena — 586,00 €, nodrošinājums — 58,60 €.


Iedzīvotāji ierosina izveidot Mazirbes skolas nākotnes koncepcijas izstrādes darba grupu 13.08.2018. plkst. 14.05

10. augustā vēlētāju apvienība «Strādāsim kopā» Mazirbē rīkoja tikšanos ar iedzīvotājiem, lai  diskutētu par Mazirbes skolas turpmāko likteni. To, ka jautājums ir svarīgs, apliecināja  lielais apmeklētāju pulks — uz tikšanos bija ieradušies ap 50 interesentu.


Aicina darbā būvinspektoru 13.08.2018. plkst. 10.21

Dundagas novada pašvaldība aicina pieteikties Dundagas novada Būvvaldes būvinspektora amatam.


Izstāde Kubalu skolā muzejā 13.08.2018. plkst. 10.16

No 10. augusta Kubalu skolā muzejā var apskatīt starptautisko mākslas izstādi «Līvzeme 2018». Mākslas darbus veidojoši sabiedrībā atzīti mākslinieki Mazirbes plenērā.


1 2 3 4 ... 213