Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Izstrādāti jauni Medību noteikumi 24.02.2014. plkst. 10.12

   Zemkopības ministrija sagatavojusi jaunu Medību noteikumu projektu, kas izstrādāts saskaņā ar grozījumiem Medību likumā. Jaunie noteikumi papildināti ar medību tiesisko regulējumu atbilstoši faktiskajai situācijai, tādējādi sakārtojot medību tiesību apriti.

   Medību noteikumu projekts paredz medījamo dzīvnieku sugu sarakstā iekļaut Latvijas faunai neraksturīgas un invazīvas sugas, kas jau izplatījušās kaimiņvalstīs un sāk izplatīties arī Latvijā, nelabvēlīgi ietekmējot ekoloģisko stabilitāti. Paredzēts iekļaut Amerikas ūdeles, jenotsuņus, dambriežus, muflonus, Sika briežus, jenotus, zeltainos šakāļus, nūtrijas un jūraskraukļus. Tāpat paredzēts medījamo sugu sarakstā atjaunot mērkaziņu.

  Noteikumu projekts paredz vairākām sugām mainīt medību termiņus. Ievērojot bebru fizioloģiju, nolemts pārcelt to medību termiņu, atļaujot medības sākt agrāk, attiecīgi arī beigt agrāk un līdz ar to agrāk uzsākt dzīvnieku saudzēšanas periodu. Medību likumā jau noteikts, ka, konstatējot objektīvus apstākļus, Valsts meža dienests ir tiesīgs mainīt (gan saīsināt, gan pagarināt) medību termiņus zīdītājiem atbilstoši attiecīgās dzīvnieku populācijas stāvoklim, meteoroloģiskajiem apstākļiem vai fenoloģiskajai situācijai. Noteikumu projektā paredzēts, ka zīdītāju medības ārpus medību termiņiem iespējamas arī sabiedrības drošības un interešu aizsardzības nolūkā.

  Tāpat projektā noteiktas medību tiesību nodošanas līgumu obligātās sastāvdaļas, minimālais nodošanas termiņš un citi nosacījumi, lai uzlabotu medību tiesību nodošanas līguma kvalitāti, stabilizējot medību tiesību apriti. Precizēts iesniegumam par medību platību iekļaušanu medību iecirknī pievienojamo medību tiesības apliecinošo dokumentu klāsts un samazināts administratīvais slogs, atsakoties no kartogrāfiskā materiāla. Noteikumu projektā arī ietverti kritēriji, pēc kuriem medību platības uzskatāmas par vienlaidu medību platībām.

  Medību noteikumu projektā precizēta arī šķirnes medību suņu apzīmēšanas kārtība un izmantošana medībās. Medību suņu izmantošanas kārtība medībās ir papildināta ar prasību medību laikā medību suņus apzīmēt ar spilgtas krāsas elementu vismaz divu centimetru platumā, lai medību suņi būtu labāk pamanāmi un atpazīstami. Lai nodrošinātu medību suņu izmantošanu saskaņā ar dzīvnieku aizsardzību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, noteikts, ka lēmumu par šķirnes medību suņu izmantošanu pieņem medību vadītājs atbilstoši medību veidam un apstākļiem.

  Tāpat noteikumu projekts paredz precizēt medību norises dokumentēšanas un informācijas aprites kārtību, medību vadītāja pienākumus un tiesības, nomedītā dzīvnieka pārvietošanas kārtību un kārtību, kādā medību trofejas izvedamas no Latvijas. Noteikumi paredz arī medību šaujamieroča, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča un medību munīcijas izmantošanas kārtību, kā arī medību drošības prasības. Savukārt, lai palielinātu sabiedrības drošību un samazinātu malumedību iespējas publiskajos ūdeņos un to tiešā tuvumā, noteikumos precizēta kārtība, kādā medī nelimitētos medījamos dzīvniekus šajās teritorijās.

  Noteikumu projektu vēl skatīs valdībā. Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu «Medību noteikumi», ko ceturtdien, 20. II izsludināja Valsts sekretāru sanāksmē, pieejama MK interneta vietnē

 

Viktorija Kalniņa, sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

Atslēgvārdi
medības
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com