Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Izsludina ELFLA projektu konkura 9. kārtu 23.09.2014. plkst. 08.23

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izsludina projektu konkursa IX kārtu Lauku attīstības programmas 413. pasākuma «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» 2. aktivitātē iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, infrastruktūras izveidei sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

2.1. Rīcība: Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem. Pieejamais finansējums – 8 016,15 €.

Mērķis: Radīt iespējas vietējiem iedzīvotājiem aktīvi izmantot savu brīvo laiku un pilnveidot savas zināšanas, nodrošināt vietējo kultūras vērtību saglabāšanu.

Risinājuma iespējas: Atbalstu var saņemt iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.

Aktivitātē atbalsta atpūtas vietu izveidi un labiekārtošanu, vides sakoptības nodrošināšanu — bērnu rotaļu un spēļu laukumu, labiekārtotu pastaigu un dabas izziņas taku un veloceliņu, skatu torņu, brīvdabas sarīkojumu vietu izveidi un labiekārtošanu, parku, atpūtas vietu un kapsētu labiekārtošanu.

Sabiedrības iniciatīvas centru izveidi un labiekārtošanu — rotaļu, spēļu un bērnu pieskatīšanas istabas, jauniešu iniciatīvas un brīvā laika centrus. Telpu izveidi un labiekārtošanu, aprīkojuma iegādi. Pamatlīdzekļu iegādi pasākumu nodrošināšanai.

Aktivitātē atbalsta vēsturisko objektu, pieminekļu, piemiņas zīmju, svētvietu sakopšanu un atjaunošanu. Novadnieku ekspozīciju izveidi, publisko kolekciju eksponēšanu, popularizēšanu.
Tradīciju mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Pašdarbības kolektīvu aktivitāšu veicināšanu un nodrošināšanu. Apmācību un pulcēšanās telpu izveidi, rekonstrukciju un labiekārtošanu, amatu apmācības darbnīcu izveidi un labiekārtošanu.


Projektus pieņems no 2014. gada 10. IX līdz  10. X biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā. Sīkāka informācija biedrības interneta lapā www.ziemelkurzeme.lv vai pa telefonu 29172814.
Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties katru piektdienu, iepriekš sazinoties, no plkst. 9.00 līdz 16.00 biedrības telpās Pils ielā 14, Dundagā, Dundagas novadā vai biedrības interneta lapā www.ziemelkurzeme.lv, vai pa mob. tel. 29172814, koordinatore Gunta Abaja, vai rakstot e-pastu uz adresi zba@dundaga.lv


Lauku atbalsta dienesta interneta lapā  www.lad.gov.lv ir pieejamas projekta iesnieguma veidlapas, metodiskie norādījumi to aizpildīšanai, kā arī iespēja iesniegt projekta iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parastu, e-pasta adrese: lad@lad.gov.lv

 

 

Atslēgvārdi
projekts
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com