Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Īstenots bēgļu atbalsta projekts 29.12.2016. plkst. 15.16

Biedrība Mazirbes draugu kopa no 1. IX līdz 21. XII īstenojusi Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra finansēto projektu Palīdzēsim patvēruma meklētājiem iepazīt mūs, mums — viņus.

Projekta mērķis — iepazīt arābu bēgļus, kas mīt Rīgā, Muceniekos, tiem rīkojot tikšanos ar Kurzemes skolu jauniešiem, ļaut viņiem stāstīt par savu kultūru, iepazīstināt tos ar mūsu paražām, skaisto Kurzemes dabu, tādējādi arī palīdzot iepazīt vienam otru un mazināt baiļu sajūtu no svešā.

Ar projektu vēlējāmies Kurzemes jauniešiem un iedzīvotājiem rast iespēju iepazīties ar mūsu jaunpienācējiem un veicināt savstarpējas izpratnes veidošanu starp dažādu tautību pārstāvjiem un to kultūru Latvijā un mazināt stereotipus par dažādu tautību pārstāvjiem un to kultūru Latvijā.

Sasniedzām projekta mērķus: iepazinām Mucenieku Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra (PMIC) iedzīvotājus; organizējām bēgļu tikšanos četrās Kurzemes skolās; klausījāmies sīriešu ģimeņu stāstus par savu zemi, bēgļu gaitām; iepazinām arābu kultūru, paražas; skolās bērni dziedāja dziesmas, kopā gāja rotaļās, veidoja kopā latviskās zīmes, piedalījās stundās; kopā apmeklējām muzejus, lībiešu kolekcijas, senās vēstures liecības; kopā vērojām Latvijas rudeni un ziemu Kurzemē, apmeklējām Kurzemes jūras krastu, piedzīvojām Kolkā dabas neparasto parādību — jūras atkāpšanos; cienājām mūsu jaunpienācējus ar savu virtuvi.

Projektā īstenojām šādas aktivitātes.

17. X tikšanās Mazirbes internātpamatskolā — Mazirbes ciema apmeklējums, pastaiga jūrmalā, stāsti par lībiešiem tautas namā, skolas apmeklējums, pusdienas skolā — iesaistītie 17 patvēruma meklētāji, skolas audzēkņi, skolotāji, ciema iedzīvotāji. Pateicamies par atbalstu skolas direktorei Ilzei Kriķītei, skolotājai Ritai Vanzovičai, skolotājai un lībiešu kolekcijas glabātājai Veronikai Millerei par skaisto stāstu Lībiešu tautas namā un dāvanām sīriešu bērniem. Sirsnīgs paldies tulkotājai, dzejniecei Margitai Gailītis par līdzdarbošanos!

21. X tikšanās Kolkas pamatskolā — skaista uzņemšana skolā, dziesmas, orķestra mūzikas priekšnesumi, kopā bērni veidoja latvju tautas zīmes, pusdienas skolā, atvadoties bērni dāvāja ciemiņu bērniem baloniņus, ko katrs rūpīgi autobusā glabāja, Kolkasraga jūras atkāpšanās vienreizējo skatu baudīšana, stāsti par lībiešiem Līvu centrā — iesaistītie 10 patvēruma meklētāji, viena pavadošā persona, visa Kolkas skolas saime, ciema iedzīvotāji. Pateicamies skolas direktorei Antrai Laukšteine un visam skolas personālam, orķestra dalībniekiem, Līvu centra zinošajai un atraktīvajai gidei, bijušajai skolotājai Mārītei Zandbergai par skaisto stāstījumu. Pasākumu apmeklēja laikraksta Talsu Vēstis žurnāliste un fotogrāfs, tapa reportāža, kas publicēta avīzē, — pateicamies par to! Atceļā iegriezāmies Talsos, bija neliela ekskursija.

28. XI tikšanās Rojas vidusskolā — pilsētas un skolas apmeklējums, pusdienas skolā — iesaistītie 12 patvēruma meklētāji, pirmskolnieki, vidusskolēni. Pateicamies skolas direktorei Gundegai Polei par atbalstu, stāstījumu par skolu un dāvaniņām sīriešu bērniem, skolotajām — par nodarbībām ar bērniem, mazajiem pirmskolniekiem — par jaukajām dziesmām, jauniešiem — par ieinteresētību un jautājumiem sīriešu bēgļiem. Pasākumā piedalījās laikraksta Banga redaktore, kas sagatavoja rakstu, — pateicamies par publikāciju!

12. XII tikšanās Dundagas vidusskolā — novada centra apmeklējums, ekskursija Dundagas pilī, skolas apmeklējums, kopēja stunda ar 2. klasi, nodarbība, ko atraktīvi vadīja skolotāja Ilva Zēberga, — liels paldies skolotājai! Pēc jautri pavadītas stundas visi devāmies skolas zālē, kur gājām rotaļās un klausījāmies skolēnu kora dziesmas. Visi kopā iejutāmies svētku noskaņās, klausoties Klusa nakts, svēta nakts. Tālāk pusdienas skolā un tad Dundagas pils apmeklējums, kas izvērtās par lielu piedzīvojumu atraktīvās un mūžīgi jaunās Ainas Pūliņas vadībā. Mūsu viesi bija pateicīgi un priecīgi par gides stāstījumu vācu valodā. Noslēgumā fotografēšanās kopā ar Dundagas krokodilu — iesaistīti 11 patvēruma meklētāji, visa sākumskola, skolotāji, Tūrisma informācijas centra vadītāja un gide. Pateicamies skolas direktorei Aigai Štrausai un direktores vietniekam Dināram Neifeldam par atsaucību un ļoti sirsnīgā pasākuma rīkošanu un līdzdarbošanos!

21. XII notika preses konference Rīgas Lutera draudzes namā. Informējām par projekta gaitu, rezultātiem, mūsu atziņām darbam ar bēgļiem. Pasākumā piedalījās projekta dalībnieki. Par pieredzēto Mazirbē ar sīriešiem stāstīja Margita Gailītis un dalījās atmiņās par savām bēgļu gaitām bērnībā pēc Otrā pasaules kara. Ance Gobiņa, kas aktīvi darbojas grupā Gribu palīdzēt bēgļiem un draudzē, stāstīja par savu pieredzi, kopā spriedām par nākotnes darbu bēgļu labā. Pasākumā piedalījās žurnāla Svētdienas Rīts redaktore Inga Reča un žurnāliste Tatjana Odiņa, kura sagatavoja un publicēja rakstu portālā tvnet.ru. Paldies par ļoti labi sagatavoto rakstu par mūsu projektu!

Pateicamies mūsu sadarbības partneriem un atbalstītājiem: IK Auto un būve, īpašniekam Ivaram Petrovicam un autovadītājam Egilam Mauriņam; SIA Latvijas datoru centrs, nodaļas vadītājam Oskaram Zalcmanim; Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskajai draudzei, tās priekšniekam Viesturam Kuļikovskim, mācītājam Linardam Rozentālam un draudzes diakonijas darba vadītājai Ievai Ansonei; Mucenieku PMIC darbiniecei Annai Auderei; Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Santai Jonātei; laikraksta Talsu Vēstis žurnālistei Elīnai Lācei un fotogrāfam Dainim Kārkluvalkam; laikraksta Banga redaktorei Dacei Kleberei!

 

Projekta ilglaicīgie ieguvumi: sabiedrība, kurā izprot viens otru, pazīst dažādu tautu kultūru; sabiedrība kļūst līdzcietīgāka; veidojas dialogs starp dažādu tautību, kultūru un ticību pārstāvjiem; Kurzemes iedzīvotāji, it sevišķi jaunieši, iepazina savus vienaudžus un nākotnē nepaļausies dažādiem stereotipiem par svešajiem.

 

Lilita Kalnāja, projekta vadītāja
tel. 29237185
e-pasts lilita.kalnaja@gmail.com

 

Projektu «Palīdzēsim patvēruma meklētājiem iepazīt mūs, mums — viņus!» īsteno saskaņā ar Kultūras ministrijas konkursa Kurzemes pilsoniskās sabiedrības attīstībai un starpkultūru dialogam «Iesaisties Kurzemē!» Starpkultūru dialoga veicināšana noslēgtā biedrības «Mazirbes draugu kopa» un «Kurzemes NVO atbalsta centra» projekta īstenošanas finansējuma līguma nr. IK/2016/SD/02.

Kultūras ministrijas un KNVOAC logo

Pievienotie attēli
Atslēgvārdi
sveši raksti
Komentāri
Komentēt var tikai reģistrēti lietotāji.
Lai ielogotos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com