Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Izsola nekustamo īpašumu 22.06.2017. plkst. 00.01

Dundagas novada pašvaldība mutiskā izsolē 20.07.2017. plkst. 14.00 pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu «Tilžas», kadastra numurs 8850 005 0099, Vīdales ciemā: sākumcena 1115,00 €, nodrošinājums 111,50 €.


Papildu pieteikšanās konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 21.06.2017. plkst. 10.58

Dundagas novada pašvaldība no 21. VI līdz 19. VII izsludina papildu pieteikšanos atklātam projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem». Pieteikumi jāiesniedz noteiktajā termiņā un atbilstoši konkursa nolikumam.

Ņemot vērā, ka šogad projektu konkursa kopējais finansējums ir 5000 €, bet līdz šim pašvaldība ir atbalstījusi divus projektus par 1447,00 €, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kurām līdz šim finansējums nav piešķirts, var iesniegt savus projektus. Finansējuma lielums nedrīkst būt lielāks par 1000 €.

Būtiska atšķirība no iepriekšējiem gadiem ir tāda, ka šajā gadā pretendenti var pieteikt projektus par rīcības virzieniem «Vide» un «Kultūra».


Kurzemē uzsākta dabas skaitīšana 21.06.2017. plkst. 10.21

15. jūnijā ar svinīgu pasākumu Kurzemes reģionā atklāta dabas skaitīšana — Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un kvalitātes apzināšana. Dabas skaitīšana ilgs līdz 2019. gada nogalei, un šajā laikā Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā eksperti pārbaudīs aizsargājamos biotopus gan valsts, gan privātajās zemēs.


Apsekosim pārgājienu maršrutus gar jūras piekrasti! 21.06.2017. plkst. 09.51

«Lauku Ceļotājs» vasarā aicina kopīgi apsekot pārgājienu maršrutus gar Baltijas jūras piekrasti Latvijā un Igaunijā.


Aicina darbā projektu vadītāju 21.06.2017. plkst. 09.27

Dundagas novada pašvaldība izsludina konkursu uz Dundagas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja amatu.


Pirmajā jaunās domes sēdē 20.06.2017. plkst. 11.10

20. jūnijā notika pirmā Dundagas novada jaunievēlēto domes deputātu sēde.

Par novada domes priekšsēdētāju ievēlēja Aldi Feltu no vēlētāju apvienības «Mūsu cilvēkiem».
Aldis Felts bija vienīgais kandidāts, kuru izvirzīja priekšsēdētāja amatam.

Nākamā domes sēde, kurā vēlēs domes priekšsēdētāja vietnieku un izveidos komitejas, notiks 30. jūnijā. 


Iedegsim Kolkasragā saulgriežu ugunskuru! 20.06.2017. plkst. 10.18

Iedegsim 21. jūnijā Kolkasragā saulgriežu ugunskuru!

Ugunskuru iedegšanai visapkārt Latvijai varēs sekot ar Latvijas Radio translācijas starpniecību.

 

Plkst 21.00 pulcēšanās. Katrs nācējs atnes savu pagali.

Plkst. 21.31 sākas tiešraide no dažādām Latvijas vietām.

Plkst. 22.00 Ugunskuru iedegšana, kopīga dziesmu dziedāšana.

 

Pasākumu atbalsta un piedalās Fonds 1836.


Kolkas «Skolas Vēstis» 20.06.2017. plkst. 08.32

Noslēdzot mācību gadu, klajā laists Kolkas pamatskolas «Skolas Vēstu» šī gada pirmais numurs.


Noslēgusies Dundagas novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas publiskā apspriešana 19.06.2017. plkst. 15.32

No 8. maija līdz 9. jūnijam publiskajai apspriešanai bija nodota Dundagas novada teritorijas plānojuma 1. redakcija un Vides pārskats. Kopumā trijās publiskajās apspriešanās Dundagā, Mazirbē un Kolkā piedalījās vairāk par 40 cilvēkiem.


Mūsu Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs ir līderis Latvija.lv sniegto pakalpojumu īpatsvarā 19.06.2017. plkst. 14.46

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publisko pakalpojumu departamenta pētījumā par Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) darbību 60 Latvijas novados par laiku līdz 2017. gada 30. aprīlim Dundagas novada VPVKAC ir viens no līderiem sniegto pakalpojumu skaita ziņā.


Dundagā uzlabo satiksmes drošību 19.06.2017. plkst. 10.20

Lai uzlabotu  gājēju drošību Brīvības ielā, patlaban pagarina gājēju ietvi Saules ielā līdz krustojumam ar Brīvības ielu, un jau ir ierīkoti divi ātrumu ierobežojošie vaļņi jeb «guļošie policisti». Ielas šķērsojuma vietu vēl apzīmēs ar gājēju pāreju.


Novērtē iestāžu darbu! 19.06.2017. plkst. 10.14

Tiesībsargs rīko iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu labās prakses piemērus, kā arī lietas, kas dažādu
iestāžu darbā būtu uzlabojamas.

Aizpildi anonīmo anketu tiešsaistē!
http://ej.uz/labaparvaldiba


1 2 3 4 ... 173