Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Atslēgvārdi - uzņēmējdarbība

Zi?as / Kursi: Attēlu apstrāde ar bezmaksas rīku Gimp
Zi?as / Piedalieties «Riga Food 2019»!
Zi?as / Macības mazajiem un mikrokomersantiem
Zi?as / Veikals «Pienenīte» pārcēlies uz jaunām telpām
Zi?as / Novada tūrisma uzņēmēju tikšanās
Zi?as / Meistarklase «LEAN principu ieviešana uzņēmumā»
Zi?as / Kuldīgā seminārs ražotājiem un tirgotājiem par ārvalstu tirgu
Zi?as / Darba risku novērtēšanas rīks
Zi?as / ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus lauku teritorijās
Zi?as / Uzņemšana Talsu biznesa inkubatorā
Zi?as / Dundagas baltais zelts
Zi?as / Biznesa inkubatora stunda Dundagā
Zi?as / Sociālā uzņēmējdarbība: kas tas ir un vai man tas der?
Zi?as / Lauku tūrisma uzņēmēj, piesakies kvalitātes zīmēm!
Zi?as / Lauku ceļu atjaunošana
Zi?as / Komersanti, piesakieties inkubācijas atbalstam Talsu biznesa inkubatorā!
Zi?as / Pieredzes stāstu diskusiju «Lūst vai plīst»
Zi?as / Skaties Talsu TV iedvesmas stāstu par uzņēmīgajiem dundadzniekiem!
Zi?as / Līdz 16. janvārim pieņem pieteikumus uzņemšanai Talsu biznesa inkubatorā
Zi?as / Seminārs Talsos «Alternatīvie finanšu avoti biznesam»
Zi?as /
Zi?as / Uzņēmējdarbības tendences Ziemeļeiropā jeb Tavs nākamais t-krekls būs taisīts no zivju ādas!
Zi?as / Pieejams finansējums pasākumā «Ieguldījumi materiālajos aktīvos»
Zi?as / Komersantiem pieejams atbalsts jaunu produktu attīstībai
Zi?as / Jaunā uzņemšana Talsu biznesa inkubatorā
Zi?as / Aicinām uz biznesa inkubatoru!
Zi?as / Tūrisma uzņēmēju tikšanās
Zi?as / Investīciju piesaiste biznesa idejas īstenošanai
Zi?as / Talsos seminārs «Mājas lapa paša spēkiem»
Zi?as / Talsu biznesa inkubators uzņem jaunus dalībniekus inkubācijas atbalsta saņemšanai
Zi?as / Biznesa inkubatora konsultācijas
Zi?as / Jauno un topošo uzņēmēju konference Ventspilī
Zi?as / Labklājības ministrija aicina uz semināriem par atbalstu sociālajai uzņēmējdarbībai
Zi?as / Kurzemes uzņēmēju forums 2017
Zi?as / Talsu biznesa inkubatora seminārs
Zi?as / Dundadznieki! Arī jūs gaida biznesa inkubators Talsos!
Zi?as / Sāk pieņemt projektus 15 biznesa inkubatoros visā Latvijā
Zi?as / Kuldīgā forums «Atbalsts uzņēmējiem»
Zi?as / Izstrādāts būvniecības izmaksu katalogs
Zi?as / Topošais Latvijas Valsts mežu klientu centrs Dundagā saņem balvu
Zi?as / Darbu uzsāk biznesa inkubatori
Zi?as / Izstrādāti desmit skiču projekti karkasa tipa būvēm
Zi?as / Dravnieki, pievērsiet uzmanību bišu saimju veselībai!
Zi?as / Atbalsts ieguldījumiem akvakultūrā
Zi?as / Atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai
Zi?as / Pieejams atbalsts mežsaimniecībai
Zi?as / Precizējumi noteikumos veicinās piekrastes zvejnieku kopdarbību
Zi?as / Iznomā nekustamā īpašuma daļas Saules ielā 16, Dundagā
Zi?as / Saimniek, atbalsti skolēnu!
Zi?as / «Uzņēmēju dienas Kurzemē 2016»
Zi?as / Informatīvs seminārs Kolkā
Zi?as / Atvērtās dienas laukos 2016
Zi?as / Pagarināts lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas termiņš
Zi?as / Semināri par LEADER finansējuma piesaisti
Zi?as / Pētījums par Vietējās rīcības grupas stratēģijas izvērtējumu
Zi?as / Lauku bloku karte un zaļināšanas prasības
Zi?as / Vietējo resursu izmantošana pagasta ekonomikas stiprināšanai
Zi?as / Diplomi labākajiem novada lauksaimniekiem
Zi?as / Izsniegs lauku bloku kartes
Zi?as / Telpu nomas izsole
Zi?as / Kolčiņiem vaļā durvis uz Ķīnu!
Zi?as / Iznomā zemi
Zi?as / Iznomā telpas Kolkas tautas namā
Zi?as / LAD izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu
Zi?as / Projektu iesniegumu aktualitātes
Zi?as / Lauku Atbalsta dienesta aktualitātes
Zi?as / Projektu jaunumi
Zi?as / Kuldīgā seminārs par pārrobežu sadarbības iespējām jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā
Zi?as / Projektu jaunumi
Zi?as / Pašvaldība vēlas nomāt telpas Kaļķu bibliotēkai
Zi?as / Grozīti noteikumi par līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem
Zi?as / Sabiedrības virzītas vietējās stratēģijas 2015.–2020.gadam sabiedriskā apspriešana
Zi?as / Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2016. gadam
Zi?as / Nomas piedāvājumu atlases rezultāts
Zi?as / Iznomā lauksaimniecības zemi
Zi?as / Ieteikums neaktīvajiem saimnieciskās darbības veicējiem
Zi?as / Palīgs lauksaimniekiem — Lauku atbalsta dienesta e-pieteikšanās sistēma
Zi?as / Reģistrējiet lauksaimniecības zemes nomas līgumus!
Zi?as / Pieteikties platību maksājumiem šogad varēs tikai elektroniski
Zi?as / Seminārs piekrastes zvejniekiem
Zi?as / Latvijas Pašvaldību savienības diskusija ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem
Zi?as / Kapsula iemūrēta!
Zi?as / Informācija zvejniekiem
Zi?as / Projektu jaunumi
Zi?as / Apspriedīsimies par lauku ceļu atjaunošanas darbiem!
Zi?as / Pie parka uzsākta būvniecība
Zi?as / Pieņemšanas laiki zvejas licenču un zvejas žurnālu izsniegšanai
Zi?as / Aicina darba devējus pieteikties pasākumam «Apmācība pie darba devēja»
Zi?as / Programma jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai
Zi?as / Zelts SIA «Līcis-93»
Zi?as / Pieteikšanās uz zvejas rīkiem 2015. gadam!
Zi?as / Aicinām uz semināru
Zi?as / SIA «Līcis-93» divas zelta medaļas!
Zi?as / Zaļināšanas kalkulators lauksaimniekiem
Notikumi / Kolkā Kuģošanas drošības inspektori
Zi?as / Informācija zvejniekiem
Zi?as / Kolkā atkal varēs paēst
Zi?as / Skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā
Zi?as / Mācības uzņēmējdarbības zinībās
Zi?as / Dundagas piensaimnieki kāpina apgrozījumu
Zi?as / Izsludina ELFLA projektu konkursa 8. kārtu
Zi?as /
Zi?as / Kā lietderīgi izmantot krūmiem aizaugušu zemi
Zi?as / Mežsaimnieki, mācīsimies!
Zi?as / Pieņems nomedītās lapsas un jenotsuņus
Zi?as / Seminārs lauku uzņēmējiem
Notikumi / Seminārs lauku uzņēmējiem
Zi?as / Uzņēmēju aptauja
Zi?as / Uzņēmēju konsultatīvās padomes sanāksme
Notikumi / Dundagas pilī Uzņēmēju konsultatīvās padomes sanāksme
Zi?as /
Zi?as /