Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Atslēgvārdi - projekti

Zi?as / Gandrīz 800 programmas mācībām pieaugušajiem, pieteikšanās līdz 28. jūnijam
Zi?as / Gandrīz 800 programmās sākas pieteikšanās mācībām pieaugušajiem
Zi?as / Atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārta
Zi?as / Apstiprināta «Kurzemes kultūras programma 2019. gadā»
Zi?as / Interreg Igaunijas-Latvijas programma aicina pieteikt projektus 5. konkursam
Zi?as / Vecākus aicina aktīvāk izmantot projekta «Kurzeme visiem» sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
Zi?as / Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» izludina jauna projektu konkursu kārtas
Zi?as / Izsludināts jauns projektu konkurss
Zi?as / Kolkas stāvlaukums ir gatavs!
Zi?as / Īstenots projekts Kubalu skolas-muzeja pasākumu nodrošināšanai
Zi?as / Seminārs par Erasmus+ projektiem
Zi?as / Novada uzņēmēji pieredzē pie suitiem
Zi?as / Atvērto kafejnīcu dienas Igaunijā
Zi?as / Uzlabos vides kvalitāti novada pludmalēs
Zi?as / Kolkā pārbūvēta «Pastnieku» ēka
Zi?as / Labiekārto peldvietu Pācē
Zi?as / UNESCO mantojums Ungārijā
Zi?as / Novada uzņēmēji Atvērto kafejnīcu dienās Kihnu salā
Zi?as / Būt vai nebūt vēja parkiem Dundagas novadā?
Zi?as / Dundagā pārveidos skvēru un pārvietos pieminekli
Zi?as / Kā attīstīt ilgtspējīgu tūrismu?
Zi?as / Īstenots pils pagalma labiekārtošanas projekts
Zi?as / Noslēgts līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta»
Zi?as / Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām aktivitātēm, arī tūrismam
Zi?as / Kā biedrībai «Visvīdale» veicas ar LEADER projekta īstenošanu
Zi?as / Izsludināta projektu konkursa 5. kārta
Zi?as / Noslēdzies projekts «Celaine — sena un mūsdienīga»
Zi?as / Tapuši trīs izdevumi projektā «UNESCO — tourism»
Zi?as / Celaiņu aušanas nodarbības
Zi?as / Mācīsimies aust celaines!
Zi?as / Konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4. kārta
Zi?as / Jauna projektu konkursa kārta
Zi?as / Lībiešu krasta tūrisma uzņēmēju praktiskās nodarbības
Zi?as / Ar iedzīvotājiem saskaņo deviņu ceļu pārbūves projektus
Zi?as / Apstiprināts projekts «Jaunatnes politikas veidošana Dundagas novadā»
Zi?as / Līvu tautas namam būt!
Zi?as / Jaunuzsāktie projekti
Zi?as / Pieejams finansējums pasākumā «Ieguldījumi materiālajos aktīvos»
Zi?as / Septembris Setomā
Zi?as / Rotaļlaukums Stacijas dārzā
Zi?as / Atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām saimnieciskajām aktivitātēm
Zi?as / Papildu pieteikšanās konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Zi?as / No vecā uz jauno Mazirbes Līvu tautas namā
Zi?as / Parakstīts projekta ieviešanas sadarbības līgums
Zi?as / Papildu pieteikšanās konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Zi?as / Atbalsts jaunām precēm vai pakalpojumiem lauksaimniecībā un mežsaimniecībā
Zi?as / Praktiskās nodarbības tūrisma pakalpojuma sniedzējiem
Zi?as / Piesakieties projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»!
Zi?as / Mazo etnokultūru reģionu attīstīšana un popularizēšana kā tūrisma galamērķi
Zi?as / Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» paziņojums
Zi?as / Piedalīsimies Igaunijas — Latvijas sadarbības projektos
Zi?as / Seminārs par LEADER finansējuma piesaisti
Zi?as / Pieci vietējās rīcības grupas projekti
Zi?as / Sākas projektu pieteikšana mērķprogrammā «Latvijai — 100»
Zi?as / Pieņem projektu konkursa iesniegumus vietējās ekonomikas stiprināšanai
Zi?as / Pieņem projektu konkursa iesniegumus zivsaimniecībā
Zi?as / Dundagas novads LEADER projektu konkursu pirmajās kārtās
Zi?as / «Lec iekšā!»
Zi?as / Kurzemē sākt izvērtēt personu ar garīga rakstura traucējumiem individuālās vajadzības
Zi?as / Kolkas katoļu dievnamam top jauna grīda
Zi?as / Dundagas novada atbalsta biedrības projekts iekļuvis «If» Drošības fonda finālā
Zi?as / Atbalsts ieguldījumiem materiālajos aktīvos
Zi?as / Dekupāžas izstāde bibliotēkā
Zi?as / Pieteicieties māju energoefektivitātes uzlabošanai!
Zi?as / Projekts «Latvji, brauciet jūriņā, Krājiet zeltu pūriņā!» piestāj Mazirbē un Kolkā
Zi?as / Krāsu prieks
Zi?as / Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
Zi?as / Iesaisties Kurzemē!
Zi?as / Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda projektu 2. kārta
Zi?as / Atbalsts ieguldījumiem akvakultūrā
Zi?as / Atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai
Zi?as / Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda projektu konkursa 2. kārta
Zi?as / Projektu konkurss
Zi?as / Projektu konkurss «Iesaisties Kurzemē!»
Zi?as / Papildu pieteikšanās projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Zi?as / Pieejams atbalsts mežsaimniecībai
Zi?as /
Zi?as / Atbalstītie 2016. gada vietējo iniciatīvu projekti
Zi?as / Informatīvs seminārs Kolkā
Zi?as / Piesakieties projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Zi?as / Projektu konkurss
Zi?as / Projekts «Glezniecības tehnikas»
Zi?as / Semināri par LEADER finansējuma piesaisti
Zi?as / Īstenots projekts «Kolkas zvejnieka dēls»
Zi?as / Grozīti noteikumi par līdzfinansējuma piešķiršanu projektiem
Zi?as / Labiekārtota Kolkas katoļu baznīcas apkārtne
Zi?as / Šūpoles pie Ēvažu dabas takas
Zi?as / Projektu jaunumi
Zi?as / Projekta «Erasmus+: Jaunatne darbībā» termiņi
Zi?as / Pie parka uzsākta būvniecība
Zi?as /
Zi?as / Kuldīgā seminārs par pārrobežu sadarbības iespējām jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā
Zi?as / Mazās lauku saimniecības varēs saņemt atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai
Zi?as / Projektu jaunumi
Zi?as / Projektu iesniegumu aktualitātes
Zi?as / Projekts «Krāsu mācības pamati»
Zi?as / LAD izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu
Zi?as / Projektu rakstīšanas mācības iesācējiem no Kurzemes biedrībām
Zi?as / Piešķirts finansējums vietējo iniciatīvu projektiem 2015. gadā
Zi?as / Izvērtēs konkursa «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» pieteikumus
Zi?as /
Zi?as / Piesakies projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»!
Zi?as / Arī šogad izsludinās konkursu «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem»
Zi?as / Pētījuma «Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» vietējās attīstības stratēģijas ieviešanas gala izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana»» semināri
Zi?as / Vietējo resursu izmantošana pagasta ekonomikas stiprināšanai
Zi?as / Stāvlaukums pašu spēkiem daudzdzīvokļu mājai
Zi?as /
Zi?as / Top grāmata «Sauc par Vaidi mūsu ciemu...»
Zi?as / Aicinām uz semināru
Zi?as / Pilij sava interneta lapa
Zi?as / Aptauja jauniešiem