Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Atslēgvārdi - lauksaimniecība

Ziņas / Laiks pieteikties kompensācijām
Ziņas / Traktortehnikas un tās piekabju tehniskās apskates
Ziņas / Sargieties no krāpniekiem!
Ziņas / Kā pieteikties dīzeļdegvielai ar samazināto akcīzes nodokli
Ziņas / Atbalsts mazo lauku saimniecību attīstībai
Ziņas / Aicina pieteikties Zemkopības ministrijas konkursam «Sējējs 2017»
Notikumi /
Ziņas / Jau trīs gadus veiksmīgi darbojas sezonas laukstrādnieku reģistrācija
Ziņas / Pieteikšanās platību maksājumiem
Ziņas / Sargieties, putnu gripa!
Ziņas / Seminārs lauciniekiem
Ziņas / Svarīga ziņa mājputnu īpašniekiem
Ziņas / Sargieties no putnu gripas!
Ziņas / Var iesniegt lauku bloku precizējumus
Ziņas / Iespēja pieteikties atbalstam zivsaimniecībā
Ziņas / Kā apkarot Spānijas kailgliemežus
Ziņas / Cūku mēris jau Tukuma novada Slampē
Ziņas / Joprojām jāsargās no cūku mēra!
Ziņas /
Ziņas / Izstrādāti desmit skiču projekti karkasa tipa būvēm
Ziņas / Pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
Ziņas / Valsts papildu atbalsts piena ražotājiem
Ziņas / Lauksaimniecības iepakojuma bezmaksas savākšana
Ziņas / Vēl nedēļu var pieteikties platību maksājumiem
Ziņas / No 6. V varēs pieteikt atbalstam platības, kas ir sakoptas, bet nav iekļautas lauku blokā
Ziņas / Pieteikumi kompensācijām par saimnieciskās darbības ierobežojumiem
Ziņas / Ko darīt ar neizmantotu lauksaimniecības zemi
Ziņas / Marķētās dīzeļdegvielas piešķiršana
Ziņas / Sākas pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai
Ziņas / Aicina pieteikties konkursiem «Sējējs 2016» un «Lielais loms 2016»
Ziņas / Lauksaimnieku darba tirgus Talsos
Ziņas / Pieteikties platību maksājumiem šogad varēs tikai elektroniski
Ziņas / Reģistrējiet lauksaimniecības zemes nomas līgumus!
Ziņas / Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas kursi
Ziņas / Lauku bloku un ainavu elementu precizēšana 2016. gadam
Ziņas / Palīgs lauksaimniekiem — Lauku atbalsta dienesta e-pieteikšanās sistēma
Ziņas / Iznomā lauksaimniecības zemi
Ziņas / Seminārs lauksaimniekiem, meža īpašniekiem un medniekiem
Ziņas / Uzsākta vienotā platību maksājuma avansu izmaksa
Ziņas / Papuvju apsaimniekošana bioloģiskajās saimniecībās
Ziņas / Valsts atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai
Ziņas / Sargāsimies no Āfrikas cūku mēra!
Ziņas / Vietējās un ievestās lauksaimniecības produkcijas tirgošanai atšķirīgas prasības
Ziņas / Projektu konkurss «Ieguldījumi materiālajos aktīvos»
Ziņas / Prasības bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai zālājos
Ziņas / Pieteikšanās platību maksājumiem
Ziņas / Izmaiņas kārtībā par pieteikšanos kompensācijām meža zemēm mikroliegumos
Ziņas / Iznomā lauksaimniecības zemi
Ziņas / Izsniegs lauku bloku kartes
Ziņas / Piesakiet pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus!
Ziņas / Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona
Ziņas / Diplomi labākajiem novada lauksaimniekiem
Ziņas / 2015. gada aktualitātes lauku uzņēmējiem
Ziņas / Lauku bloku karte un zaļināšanas prasības
Ziņas / Ar kokiem aizaugusi lauksaimniecības zeme būs mežs
Ziņas / Piesakieties Medību saimniecības attīstības fonda finansējumam 2015. gadam!
Ziņas / Lauku uzņēmējiem
Ziņas / Lauku atbalsta dienests izsludina jaunas projektu kārtas (papildināts)
Ziņas / Zaļināšanas kalkulators lauksaimniekiem
Ziņas / Lauksaimnieki saņem informatīvas vēstules par zaļināšanas prasībām
Ziņas / Iznomā lauksaimniecības zemi
Ziņas / Iznomā lauksaimniecības un mazdārziņu zemi
Ziņas / Steidzami būvēsim kūtsmēslu krātuves!
Ziņas / Izsniegs vienoto platību maksājumu lauku bloku kartes
Ziņas / Pieņem 2014. gada platību maksājumu iesniegumus
Ziņas / Seminārs lauku uzņēmējiem
Notikumi / Seminārs lauku uzņēmējiem
Ziņas / Kad un kā pieteikt lauku bloku precizēšanas pieprasījumu
Ziņas / Kā lietderīgi izmantot krūmiem aizaugušu zemi
Ziņas / Lauku atbalsta dienests oktobra nogalē sāks izmaksāt platību maksājumu avansus