Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Atslēgvārdi - daba

Zi?as / Fotoizstāde «Kurzemes dabas takas»
Zi?as / Dabas aizsardzības pārvalde vēršas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā par maldīgu mežistrādātāju reklāmu
Zi?as / Trešajā dabas skaitīšanas sezonā apsekos pusmiljonu hektāru zemes
Zi?as / «Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!»
Zi?as / Lībiešu saieta namā seminārs par Kolkas piekrastes dabu
Zi?as / Kolkas pamatskolas bērnu īpašais piedāvājums pircējiem vietējā veikalā
Zi?as / Roņu laiks klāt: Saulkrastu pludmalē atrasts pirmais ronēns
Zi?as / Pārgājiens pa dzīvnieku pēdām Ģipkas lanku mitrājos
Zi?as / Uzaicini uz savu pļavu Latvijas Dabas fonda mobilo ganāmpulku!
Notikumi /
Zi?as / Zaļā pēcpusdiena «Svešinieki Latvijas dabā. Vai tie mūs apdraud?»
Zi?as / Kolkas raga pludmale ierindota pasaules neskartāko pludmaļu TOP 50
Zi?as / Kurzemnieki Latvijai simtgadē dāvina labus darbus dabai
Zi?as / Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei
Zi?as / Sēņu diena Slīteres Nacionālajā parkā
Zi?as / Biotopu grāmatu dāvinājums Dundagas bibliotēkai
Zi?as / Par jauniem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem
Zi?as / Kukaiņu naktī gaismosim kukaiņus un iepazīsim nakts lidoņus
Zi?as / Slīteres Nacionālā parka 95. jubilejas konference
Zi?as / Būt vai nebūt vēja parkiem Dundagas novadā?
Zi?as / Kā dzīvojam un strādājam dabas aizsardzības – nacionālo parku teritorijās
Zi?as / Dabas aizsardzības pārvalde lūgs sākt kriminālprocesu par nelegālām auto sacensībām dabas liegumā
Zi?as / Konference «Iespējas un izaicinājumi — dzīve aizsargājamā dabas teritorijā»
Zi?as / Roņu laiks klāt!
Zi?as / Pārgājiens «Vilkam kājas nosalušas?»
Zi?as / Slīterē no apauguma atbrīvo kaļķaino zāļu purvu Pēterezera vigā
Zi?as / Sargāsim un daudzināsim Ziemeļkurzemes kultūrvēsturisko un dabas mantojumu
Zi?as / Slīterē varēs mācīties atpazīt zvēru pēdas sniegā
Zi?as / Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar īpašniekiem nostiprina Grīvu dižliepu
Zi?as / Vides gidu mācības
Zi?as / Pirmo reizi izdota Slīteres nacionālā parka tūrisma karte
Notikumi / Slīteres kukaiņu nakts
Zi?as / Slīteres kukaiņu nakts
Zi?as / Kurzemē uzsākta dabas skaitīšana
Zi?as / Dabas skaitīšana Latvijā
Zi?as / Seminārs tūrisma uzņēmējiem
Zi?as / Piepošana pie Pižezera
Zi?as / Pārgājiens pasaules ūdens dienai
Zi?as / Liedagā pamanīts roņu mazulis. Kā rīkoties?
Zi?as / Sanāksme par sugas aizsardzības plāna izstrādi roņiem
Zi?as / Grozītas dabas pieminekļa «Zartapu grava» robežas
Zi?as / Slīteres Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Zi?as / Jaunas vides izglītības īsfilmas
Zi?as / Kompensācijas par migrējošo sugu postījumiem
Zi?as / Eiropas putnu vērošanas diena Kolkasragā
Zi?as / Aizvadīta septītā Slīteres Kukaiņu nakts
Zi?as / Slīteres Kukaiņu nakts
Zi?as / Izglītos sabiedrību par videi draudzīgu atpūtu
Zi?as / Upes nēģi nārsto mākslīgi izveidotā nārsta vietā
Zi?as / Vides dienā Kolkā
Zi?as / Vides diena Kolkasragā
Zi?as / Pirms lakšu tirdzniecības jāsaņem atļauja
Zi?as / «Gulbīti, gulbīti, kustini kājiņas!»
Zi?as / Zemes dienā
Zi?as / Talka Dundagas aleju sakopšanai
Zi?as / Balto stārķu ligzdas var nojaukt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju
Zi?as / Pasaules ūdens dienas pārgājiens
Zi?as /
Zi?as / Februāris — mitrāju mēnesis
Zi?as / Vides SOS
Zi?as / Ieguvēji — daba un ceļotāji
Zi?as / Gadskārtējais zīmējumu konkurss
Zi?as / Dundagas bērnudārzs «Kurzemīte» ir par tīru Latviju
Zi?as / Projektu konkurss
Zi?as / Eiropas putnu vērošanas diena Kolkasragā
Zi?as / Jauna dabas tūrisma mobilā aplikācija
Zi?as / Ko darīt ar savvaļas dzīvniekiem bezpalīdzīgā stāvoklī?
Zi?as / Ķikanā un Pitragupē zivīm ceļš ir brīvs!
Zi?as / Mitrāju aizsardzība un apsaimniekošana
Zi?as / Oši slimo!
Zi?as /
Zi?as / Slīterē aizvadīta sestā Kukaiņu nakts
Zi?as / Senās uguns nakts
Zi?as / Vides labiekārtošana tūristiem Slīteres nacionālājā parkā
Zi?as / Slīteres Kukaiņu nakts
Zi?as / Ceļotāju dienas aizvadītas godam!
Zi?as / Vides diena Kolkasragā
Zi?as / Sākas ekspedīcija «Mana jūra»
Zi?as / Vides diena Kolkasragā
Zi?as / Gaidot Eiropas parku dienu
Zi?as / Izmaiņas kārtībā par pieteikšanos kompensācijām meža zemēm mikroliegumos
Zi?as / Putnu svētki Kolkā
Zi?as / Zemes dienā nacionālajā parkā
Galerijas / Zemes dienā nacionālajā parkā
Zi?as / Medņu vista Dundagā
Zi?as /
Zi?as / Zartapu gravas dabas pieminekļa robežu maiņa
Zi?as / Dabas tūrisma attīstībā ieguldīs 2,7 miljonus eiro
Zi?as / Putnu dienas 2015
Zi?as / Piesakiet pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus!
Zi?as /
Zi?as / Slīteres nacionālajam parkam jauns likums
Zi?as / Vides aizsardzības kampaņa «Mana jūra» izziņo šī gada ekspedīcijas datumus
Zi?as / Putnu barotavas no otrreiz izmantotiem materiāliem
Zi?as / Eiropas Putnu vērošanas dienā
Notikumi / Putnu vērošanas pastaiga Kolkas ragā
Zi?as / Aizraujošā migrācija — Eiropas Putnu vērošanas dienās
Zi?as /
Notikumi / Kukaiņu nakts pie Šlīteres bākas
Galerijas / Slīteres Ceļotāju dienas
Zi?as / Slīteres ceļotāju dienas
Zi?as / Vides dienā — vides naktī
Zi?as / Fotokonkursa «Slīterei – 90» izstāde Dundagas bibliotēkā
Galerijas / «Putnu festivāls 2014» Kolkā
Zi?as / «Putnu festivāls 2014» Kolkā
Zi?as / «Putnu festivāls 2014»
Zi?as / Putnu vērošana Kolkasragā
Zi?as / Skaitīsim Latvijas baltos stārķus!
Notikumi / Naktsputnu klausīšanās ekskursija Slīteres nacionālajā parkā
Zi?as / Naktsputnu klausīšanās ekskursija
Notikumi / Kolkasragā putnu vērošana
Zi?as / Jaunas īsfilmas par Latvijas nacionālajiem parkiem
Zi?as / Vērtīgās dāvanas
Zi?as / Uzmanīsimies vētras laikā!
Zi?as / Vētra pārdzīvota
Zi?as / Dundagas centrā, sākot no 7. X, zāģēs vairākus nokaltušus kokus.
Zi?as / Visi sēnēs
Notikumi / Zemes stunda
Zi?as / Seminārs dabas izglītībā
Zi?as / Apspriešanai nodots Slīteres nacionālā parka likumprojekts
Zi?as / Kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem
Galerijas / Sēnes rudenī
Zi?as / Ēšanai, vērošanai, fotografēšanai...
Zi?as / Slīteres nacionālā parka jubilejas konference